23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Egil Chr. Hoen fra Hokksund stiller som kandidat til 1. nestleder-vervet i Norges Bondelag. (Arkivbide)

Egil Chr. Hoen fra Øvre Eiker innstilt som 1. nestleder

Egil Christopher Hoen fra Øvre Eiker og Bodhild Fjelltveit fra Vestland er innstilt som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Bjørn Gimming innstilt som ny leder i Norges Bondelag.
Annonse

Innstillingen fra valgnemnda i bondelaget er klar, og valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag som gjennomføres digitalt 9. og 10. juni, melder organisasjonen på sine nettsider.

Som ny 1. nestleder innstilles nåværende 1. varamedlem Egil Chr. Hoen fra Hokksund. Produksjonene er korn, proteinvekster, gris, storfe og skog.

Annonse

Bodhild Fjelltveit er innstilt på gjenvalg som 2. nestleder. På gården Fjelltveit i Bergen kommune er produksjonene sau og grovfôr.

– Bjørn Gimming har kvalifikasjoner som gjør ham godt skikket til å lede organisasjonen i en krevende tid. Han er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv på alle nivå, og med god kjennskap til jordbruksforhandlingene, sier Anne Kristine Rossebø, som er leder av valgnemnda.

– Valgnemnda har vært opptatt av å sette sammen et styre for framtida. De tillitsvalgte i styret skal ha utpregede evner til langsiktig strategisk tenkning, ha solid markedsforståelse og stille aktuelle spørsmål samt komme med forslag til gode og modige svar, sier Anne Kristine Rossebø.

Del:
Annonse