22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale (SP) og gruppeleder Niclas Tokerud (AP) tar hverandre i hånden etter at samarbeidsavtalen ble presentert på Fossesholm høsten 2019. Nå er det slutt på samarbeidet.

AP og MDG bryter samarbeidet med Senterpartiet i Øvre Eiker

Arbeiderpartiet har i et enstemmig medlemsmøte besluttet å avslutte samarbeidsavtalen med Senterpartiet i Øvre Eiker. Det samme gjør Miljøpartiet de Grønne. Partiene vraker Senterpartiet etter en tid preget av vanskelig samarbeidsklima med uoversiktlig informasjonsflyt som har skapt usikkerhet og spørsmålstegn rundt Senterpartiets samarbeidsvilje.
Annonse

– Det har over lengre tid utviklet seg i negativ retning. Vi opplever at ordfører informerer sin egen gruppe, men utelater å informere resten av posisjonen. Det har også hendt litt for ofte at forslag blir levert over bordet fremsatt på vegne av posisjonen, uten at det er avklart hos andre partier i samarbeidet, sier Niclas Tokerud i en pressemelding nå i kveld.

– Når Senterpartiet i tillegg velger å bruke en retorikk om samarbeidspartnere som er å anse som langt unna akseptabel, er det for vår del riktig å heller følge opp vår politikk uten Senterpartiet, sier gruppelederne Niclas Tokerud (AP) og Vegard Hustad (MDG).

Annonse

Gruppelederne legger ikke skjul på at politisk uenighet har bidratt til et brudd.

– Det skal være greit å være uenige, også innad i et samarbeid. Vi har vært uenige om skoleplassering og valgdager, og håndtert det fint. Problemet oppstår når Senterpartiet ikke varsler at de kommer til å felle et flertall i samarbeidet, slik vi så under behandlingen av saker om stemmerettsalder og antall flyktninger i desember, eller når Senterpartiet har argumentasjonsrekker basert på usannheter og en retorikk som er langt unna den gode kutymen kommunestyret i Øvre Eiker er kjent for, som de gjorde i saken om godtgjøringsreglement, sier Tokerud.

Partiene er klare på at de ønsket et fortsatt samarbeid med Sosialistisk Venstreparti.

Diskusjonen rundt honorering av politikerne i kommunen førte til debatt – ikke bare internt i kommunestyret, men også blant folk. Senterpartiet la ut denne plakaten i forbindelse med behandlingen og den falt ikke helt i god jord.

– Samarbeidet med SV er veldig godt, og vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet der. Vi ønsker å bygge videre på den gjensidige tilliten og respekten mellom de tre partiene for å løfte våre felles saker inn i kommunestyret, sier Vegard Hustad i MDG.

Tokerud utelukker heller ikke samarbeid med dagens opposisjonspartier om enkeltsaker, men at både AP og MDG vil benytte muligheten til å fremme sine hovedsaker fra de respektive partiprogrammene.

– Vi har i flere saker vist evne og vilje til å finne gode løsninger sammen med dagens opposisjon. Ny barneskole på Loesmoen og sikring av to valgdager i Øvre Eiker er gode eksempler på dette. Planen er å sette oss ned med alle partier, inkludert både SP og opposisjonen, for å diskutere hva vi kan samarbeide om, og hvordan vi eventuelt skal samarbeide, sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Niclas Tokerud.

Etter det Eikernytt.no kjenner til begynte samarbeidet å rakne da det var uenighet om plassering av ny barneskole i Hokksund. Det har også vært politisk uenighet om andre saker, men det er i første rekke klimaet de to partiene imellom som gjorde at et enstemmig medlemsmøte i Arbeiderpartiet onsdag kveld vedtok å bryte det formelle samarbeidet.

Dette får ingen konsekvenser for sammensetningen i kommunestyret og heller ikke valg av ordfører. Knut Kvale (SP) blir sittende som ordfører perioden ut om han ikke trekker seg av en eller annen grunn.

Har vært lojale
Senterpartiet sier i en melding nå i kveld at de har vært lojale til samarbeidsavtalens offentlige og interne del. Det har ikke Arbeiderpartiet og Miljøpartiet vært. De to groveste bruddene ble gjort når AP og MDG gikk utenom samarbeidsavtalen i saken om Hokksund barneskole og politiske godtgjøringer.

– SP ble i saken om Hokksund barneskole varslet om APs standpunkt i en pressemelding som ble sendt og i saken om politiske godtgjøringer skjedde de samme rett før kommunestyret begynte. Behandlingen av disse sakene har ikke blitt gjort i tråd med den interne delen av samarbeidsavtalen, slik SP ser det, sier gruppeleder Kim Mogen Myhre.

– Vi i Senterpartiet tar Arbeiderpartiet sitt vedtak til etterretning og forholder oss til det. Øvre Eiker Senterparti kommer til å fortsette å jobbe videre for å finne gode løsninger for innbyggerne i Øvre Eiker, sier Myhre, som innrømmer at det har vært krevende til tider, men vil ikke starte noen polemikk i avisspaltene.

Kom Mogen Myhre (SP) (t.v.) og Niclas Tokerud (AP) har ikke funnet tonen og samarbeidet er nå brutt. Hvilke konsekvenser dette får for politikken i Øvre Eiker er uklart og opposisjonen sitter i kveld samlet for å diskutere veien videre.

Opposisjonen reagerer
Dette kom overraskende på oss. Nå skal gruppelederne i opposisjonen sette seg ned umiddelbart for å diskutere hvilke realpolitiske konsekvenser dette bruddet får. Jeg ber om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke har ytterligere kommentarer. Denne situasjonen er akkurat nå uoversiktlig, sier Adrian Tollefsen (H).

Bruddet mellom AP og MDG på den ene siden og SP på den andre kan også få store konsekvenser for politikken som skal føre framover. Opposisjonen teller i dag 15 representanter, mens Senterpartiet har 11 og SV én. AP og MDG har til sammen 9 representanter.

Del:
Annonse