16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Monica Myrvold Berg har lenge ønsket at kommunen selv skulle kunne bestemme over korona-tiltakene. Nå har hun fått gjennomslag for ønsket sitt.

Nå kan Drammen bestemme korona-tiltakene selv

Drammen kommune har i over to måneder vært omfattet av svært strenge regionale koronatiltak. Med virkning fra lørdag 22. mai kl. 00.00 avvikles de regionale tiltakene. Da er det de nasjonale tiltakene som gjelder for alle i Norge, forsterket med lokale tiltak, som er gjeldende regler og anbefalinger i Drammen kommune.
Annonse

At de regionale koronatiltakene avvikles for Drammen kommunes del, betyr ikke at det er slutt på restriksjoner som skal bidra til å begrense spredningen av koronasmitte. Men det betyr at det nå er lokale myndigheter som bestemmer hvilke regler som skal gjelde, utover de nasjonale tiltakene.

Fredag 21. mai er det kalt inn til et ekstraordinært formannskapsmøte. Der skal formannskapet diskutere smittesituasjonen i kommunen og vurdere behovet for en lokal forskrift og hvilke tiltak det vil være naturlig å innarbeide i forskriften.

Annonse

Gjennom pandemien har det vært ulikheter mellom de nasjonale tiltakene og den lokale forskriften. Det kan det også bli i tiden som kommer. Regelen er alltid at det er den strengeste regelen som gjelder. Dette betyr eksempelvis at dersom de nasjonale tiltakene åpner for arrangementer med flere deltakere enn det den lokale forskriften gjør, så er det begrensningen i den lokale forskriften som gjelder.

Morgendagens møte i formannskapet sendes direkte på kommunens nettside fra klokken 14.00. Det legges ut lenke til møtet fredag morgen på kommunens nettside.

Del:
Annonse