20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Smittesituasjonen i Drammen har gått fra vondt til verre med 35 nye tilfeller siste døgn. Id-feiringen er en av årsakene som kommunen har avdekket. (Illustrasjon: Alexander Jansen / DRM24)

Fra vondt til verre i Drammen med 35 nye smittetilfeller

17. mai meldte Drammen om tre nye smittetilfeller. 18. mai var det seks nye tilfeller, mens det 19. mai kom hele 21 tilfeller. Dagens smittetall er enda verre – 35 i tallet. I Øvre Eiker er det kun to nye smittetilfeller.
Annonse

35 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 33 av dem er smitteveien kjent, mens den er ukjent for én person. Den siste har fått påvist koronasmitte etter innreise til Norge fra utlandet.

Det er påvist smitte ved Rødgata barnehage. Både barn og ansatte settes i karantene som følge av dette smittetilfellet. Også ved Mjøndalen skole er det påvist smitte, og elever og lærere settes i karantene. Ved Fjell skole må ytterligere noen ansatte i karantene som følge av et smittetilfelle.

Annonse

Ved Filten serviceboliger er det påvist smitte hos en ansatt. Én annen ansatt må regnes som nærkontakt og må i karantene. Beboere som er nærkontakter av den smittede personen, er fullvaksinerte og settes derfor ikke i karantene. Det iverksettes imidlertid testing for å avdekke hvorvidt smitten likevel har spredt seg til beboere.

Høyeste på halvannen måned
– Vi registrerer dessverre det høyeste smittetallet på nesten halvannen måned i dag. Vi må helt tilbake til 8. april for å finne et like høyt smittetall. Vi forventet en økning i antall smittetilfeller etter den siste langhelgen, men dagens smittetall er nok i overkant av hva vi regnet med. Som følge av høye smittetall to dager på rad og nokså mange nærkontakter, må vi forvente at smittetallene kan ligge relativt høyt også den nærmeste tiden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Han understreker viktigheten av at alle som er smittet, holder seg isolert og at de som er nærkontakter, følger reglene for karantene veldig nøye.

– Vi er nødt til å bryte smittekjedene, og alle som er nærkontakter av smittede, må ta sitt ansvar og bidra til at smitten ikke spres videre, sier smittevernoverlegen.

Id-feiringen og 17. mai
15 av dagens tilfeller knyttes til utbrudd i forbindelse med id-feiringer den siste uka.

– Smittesporingen er oversiktlig, og de smittede samarbeider godt med smittesporerne for å kartlegge nærkontakter. Disse smittetilfellene knyttes til allerede kjente smittekjeder og er ikke et uttrykk for spredt smitte i samfunnet. Vi har ikke noe grunnlag for å si at de som er berørt av dette, har overskredet grensene for hvor mange som kan samles samtidig. Men vi ser at de har vært sammen med ulike folk etter hverandre. Det er det nok en del som har vært både i forbindelse med id-feiringen og 17. mai-feiringen, sier Sagberg.

Foreløpig er det ikke registrert noen større smitteutbrudd som følge av 17. mai-feiringen, men det pågår smittesporing som involverer smitte knyttet til sammenkomster både 17. mai og ved andre feiringer sist helg. Det er foreløpig for tidlig til å slå fast at nasjonaldagsfeiringen ikke har ført til en økt smittespredning.

– Det tar noen dager fra man blir smittet til man får symptomer og tester seg. Smittetallet vi rapporterer i dag, er prøver som ble analysert i går og stort sett tatt sist tirsdag. Så en eventuell smittespredning på 17. mai ser vi først de nærmeste dagene og utover i neste uke, sier Sagberg.

Vaksine
Lyspunktet i år er vaksineringen, og i går ble det klart at Drammen kommune får økte vaksineleveranser fremover. Fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine, vil Drammen være blant kommunene som får om lag 60 prosent økning i vaksineleveransene. Denne omfordelingen forventes å starte i uke 23, altså i begynnelsen av juni.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.223 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er kjent smittevei i begge tilfellene. En person ble smittet i en annen kommune. Den andre er nærkontakt til et tidligere smittetilfelle og var allerede i karantene.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 379 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 174 er smittet i 2021.

Del:
Annonse