21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Opposisjonspolitikerne i Øvre Eiker.

LESERINNLEGG: Opposisjonspartiene vil jobbe til det beste for Øvre Eiker

Arbeiderpartiet (AP) har i et enstemmig medlemsmøte besluttet å avslutte samarbeidsavtalen med Senterpartiet (SP) i Øvre Eiker. Det samme gjør Miljøpartiet de Grønne (MDG). Opposisjonspartiene i Øvre Eiker ønsker i den anledning å komme med en kort uttalelse.
Annonse

Samarbeid må bygge på tillit
Et samarbeid – enten det er i opposisjon eller posisjon – handler om tillit og relasjonsbygging over tid. Det handler om at vi må ville hverandre vel, at vi har innbyggernes ønsker og behov i fokus, og at vi søker å finne kompromiss også i saker der prinsippene står sterkt.

Det er bare ved å alltid ha et ekte og genuint ønske om å få til noe for innbyggernes beste, og samtidig være beredt til å gi og ta – at et samarbeid med gjensidig respekt vil være mulig.

Annonse

Høyre, FrP, KrF og Venstre er partier med et over 30 år langt – og uavbrutt samarbeid i kommunen og er igjen den største grupperingen i kommunestyret i Øvre Eiker, og vi er beredt til igjen å ta ansvar. Vår forståelse av samarbeid, er at det må bygge på gjensidig respekt mellom alle partiene i samarbeidet, og en enighet om at målet er å bygge tillit gjennom samarbeid som i raushet vil gi resultater.

Vi er åpne for å samarbeide med alle partier i kommunestyret. Med seg må de ha en god idé eller et ønske om å oppnå løsninger som gagner våre innbyggere. I tillegg forventer vi av dem raushet, løsningsvilje og evnen til å se på sine egne standpunkter med nye briller – for å i fellesskap sammen med oss finne løsninger som ganger Øvre Eiker.

Opposisjonen har siden 2019 vist vår evne til å få flertall for saker vi i utgangspunktet ikke har flertall for, ved nettopp å innby til samtaler slik at flere partier får et eierskap og en innvirkning på sakene.

Politisk arbeid handler om makt til å gjennomføre de sakene vi mener er viktig og som vi går til valg på. Om innbyggerne vil merke noe vedrørende dette brudd, kan det være at gjennomføringsevnen kan bli større og at det politiske miljøet vil bedre seg i utvalg og kommunestyre.

Videre utvikling på riktige premisser
Høyre, FrP, KrF og Venstre vil fortsette arbeidet i kommunestyret med et ønske om å oppnå best mulige resultater for Øvre Eiker, enten gjennom samarbeid i enkeltsaker eller en mer formalisert samarbeidsavtale. For sistnevnte gjelder dog en forutsetning om at disse fire sentrum-høyre-partier ønsker å bygge videre på det gode samarbeidet vi har i dag, og at ethvert samarbeid vil måtte bety et samarbeid med oss fire samlet.

Øvre Eiker, den 22.05.2021

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen – Høyre
Trond Bermingrud – Fremskrittspartiet
Andreas Størdal – Venstre
Kjell Erland Grønbeck – Kristelig Folkeparti

Del:
Annonse