17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er nå mange russ tilknyttet Drammen som er smittet og smittesporingen er omfattende ettersom de har mange nærkontakter. (Illustrasjon: SVV)

Elever og ansatte i karantene etter 11 nye smittetilfeller

11 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 10 av dem er smitteveien kjent, mens det fortsatt pågår smittesporing for den siste. I Øvre Eiker er det ingen nye tilfeller.
Annonse

Ved Akademiet videregående skole Sundland er det påvist smitte, og elever og en ansatt settes i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Annonse

Flere av dagens smittede er russ, og smittetilfellene berører flere ulike russegrupperinger. Noen av smittetilfellene knyttes også opp mot flere 17. mai-fester hvor det har vært en del deltakere til stede.

– Vi ser nå utbrudd knyttet opp til 17. mai og russefeiring. Det er utfordrende at flere av de smittede har veldig mange kontakter, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker at smittesporerne opplever at den smittede russen samarbeider godt, men det er mange som skal kartlegges ettersom enkelte av de smittede har vært i flere sosiale samlinger etter hverandre.

– Vi ser at flere har lite symptomer, og det gjør at smitten lett kan spre seg flere ledd før den blir oppdaget. Og i verste fall oppdages ikke smitten før den når eldre generasjoner som får sterkere symptomer, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen gjentar oppfordringen om at det er viktig at hver enkelt familie snakker sammen om hvor mange det er greit å treffe i disse dager. I tillegg er det viktig at man er ekstra flinke til å teste seg selv ved kun lette luftveissymptomer.

– Det er også viktig at russen benytter hurtigtesttilbudet som er opprettet for dem, men de må samtidig være klar over at disse testene bare plukker opp 80-90 prosent av smittetilfellene, dersom du har symptomer på koronasykdom, må du bestille en ordinær test på teststasjonen, sier Einar Sagberg.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 164 nye smittetilfeller. Dette er sju flere tilfeller enn det som ble rapportert i går. Dagens tall er det høyeste som er rapportert for den foregående toukersperioden siden 6. mai.

Maks 10 er lovlig
Han minner også om det at i Drammen kommune kun er lov å være maksimalt ti stykker samlet om bord i en russebuss. Den samme begrensningen som gjelder for sammenkomster i private hjem, gjelder også i russebussene.

Smittetilfellene i russemiljøet berører flere kommuner. Fra Drammen kommunes side er det i overkant av 30 russ som er satt i karantene som følge av smittetilfellene.

Fortsetter vaksineringen
I forrige uke ble det satt 3.682 vaksinedoser i Drammen kommune. I all hovedsak var det helsepersonell, innbyggere over 65 år og innbyggere med underliggende sykdommer som fikk sin andre vaksinedose i forrige uke. Totalt er så langt satt 42.210 vaksinedoser i kommunen.

Denne uka får Drammen kommune rundt 5.600 vaksinedoser. Også disse går i hovedsak til innbyggere som skal ha sin andre vaksinedose. Først neste uke kommer vaksinasjonen av innbyggere under 65 år uten underliggende sykdommer i gang for fullt.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.258 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det heller ikke i dag har blitt bekreftet nye smittetilfeller av koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette fortsatt registrert totalt 381 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 176 er smittet i 2021.

Del:
Annonse