25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

UP har sett en økning i ruspåvirket kjøring i Norge under pandemien. (Foto: Pixabay)

UP: Det er blitt mer ruskjøring under pandemien

Det var mindre trafikk på norske veier i 2020, men politiet ser ingen reduksjon i ruspåvirket kjøring. Menn er verstingene, ifølge forsikringsselskap.
Annonse

– Snarere ser vi en liten økning i ruspåvirket kjøring, men vi kan bare spekulere i årsaken, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

I 2020 ble det levert 10.439 anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Norge. I 2019 var antallet 9.951.

Annonse

140.000 turer hver dag
Flest anmeldelser skjer natt til lørdag og natt til søndag og politiet anslår at det kjøres 140.000 turer i trafikken av ruspåvirkede personer hver eneste dag.

– Dette er urovekkende. Du skal aldri kjøre i påvirket tilstand, om du så bare er usikker på om du er edru fra dagen før. La bilen stå en gang for mye, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Han håper nordmenn ikke lar seg friste av tette fridager og russetiden nå i mai.

Menn er overrepresentert
Av alle anmeldelsene for ruspåvirket kjøring i fjor, sto menn for hele 9.029. Det er 86 prosent.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor menn skal ta mindre hensyn til eget og andres liv enn kvinner. Her må det en skikkelig holdningsendring til, sier Ytre-Hauge.

Fordelt på aldersgrupper er det de mellom 25 og 34 år som oftest blir tatt for ruspåvirket kjøring. Videre på den lite flatterende pallen finner vi aldersgruppen 35-44 og 18-24.

– Det er de yngste som er verst her. Fra 44 år og oppover synker antallet betraktelig, sier Ytre-Hauge.

Politiet avslører flere
Økningen i anmeldelser i 2020 kan bety at det er mer ruskjøring, men det kan også være at mindre trafikk har gjort sitt for at ruskjøring blir mer synlig.

– Det kan ha gitt bedre utnyttelse av politiets kontrollmetoder eller at flere innbyggere har varslet hvis de har mistenkt ruspåvirket kjøring, sier Steven Hasseldal i UP.

– Det som er positivt er at politiet har avdekket flere av de som daglig kjører ruspåvirket i trafikken og som utgjør en stor fare for trafikksikkerheten, sier sjefen for UP.

Rus er en faktor i én av fem dødsulykker
Statistikk fra Statens vegvesen viser at ruspåvirkning var en sannsynlig medvirkende faktor i 20 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2019. Her er alkohol, narkotika og andre medikamenter medregnet.

– Statistikken viser også at rus var en faktor i 22 prosent av alle dødsulykkene i tiåret mellom 2010 og 2019, sier Roger Ytre-Hauge.

Han mener det er skremmende å tenke på hvor mange rusede sjåfører som er der ute.

– Vi har sett nok stygge ulykker som følge av ruskjøring, sier han.

– Det er både straffbart og farlig å kjøre med rus. Målet med Nullvisjonen er at ingen skal dø i trafikken. Ruskjøring er et av de to viktigste fokusområdene for oss i UP, og et problem som har stor oppmerksomhet i de enkelte politidistriktene, sier Steven Hasseldal.

Tips hvis du mistenker noe
– Vi kontrollerer sjåfører til alle døgnets tider for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, med det formål å bidra til å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, sier Steven Hasseldal.

UP-sjefens oppfordring er klar.
– Kjør rusfri i trafikken og meld fra til politiet dersom du ser eller er kjent med at noen kjører ruspåvirket slik at vi får stoppet vedkommende før en ulykke inntreffer, sier han.

Hvis du havner i en ulykke og det bevises at du er ruspåvirket kan forsikringsselskapet avslå hele erstatningen og du kan få krav om å måtte betale alle skadene selv.

FAKTA: Slik er promillereglene og slik straffes du

• Promillegrensen i Norge er 0,2

• 0,2-0,5 promille: Stort sett bot, men førerkortet kan ryke for en periode.

• 0,5-0,8 promille: Bot og inndratt førerkort i 12-18 måneder.

• Hvis det har skjedd et uhell, kan inndragningen bli lengre. Dette gjelder selvsagt også med høyere promille.

• Bøtene i promillesaker settes i forhold til inntekten til den som stoppes.

Dette gjør du hvis du mistenker rus bak rattet

• Hvis det er noen du kjenner som vurderer å kjøre, stopp dem!

• Stopper de ikke, ring politiet på 02800.

• Ser du vinglete eller rar kjøring på veien, ring politiet på 02800.

Del:
Annonse