24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er sendt ut varsel på gult nivå med fare for flom og jordskred på store deler av Østlandet. Onsdag vil det «bøtte ned» mange steder og Yr.no melder om 26 mm i Hokksund denne dagen. (Illustrasjon)

Varsler fare for flom og jordskred for store deler av Østlandet

Varsom.no varsler nå fare på gult nivå for flom og jordskred over store deler av Østlandet fra og med tirsdag kveld. Etter en regntung pinse kommer det enda mer regn – spesielt på onsdag da det er ventet opp mot 26 mm i løpet av dagen i Hokksund.
Annonse

Varsom.no melder altså fare for flom-, sørpe- og jordskred som øker fra tirsdag kveld. Det ventes noen hendelser, enkelte store kan forekomme. Årsaken er at grunnvannstanden og vannmetningen i bakken er stedvis svært høye etter vedvarende snøsmelting i fjellet og flere dager med regn.

Det ventes stedvis mye regn, lokalt opp mot 40-60 mm/døgn. Det er i tillegg fortsatt sterk snøsmelting i fjellet 15-25 mm/døgn. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Annonse

Drammenselva er allerede stor og mandag ettermiddag kl. 18.00 målte NVE en vannføring på over 900 kubikkmeter sekundet. Til sammenligning var vannføringen i begynnelsen av mai på «bare» 350 kubikkmeter i sekundet.

Det er også fare for utløsning av sørpeskred og det gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Ifølge NVE ventes det noen skredhendelser, men enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp.

Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred er en strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng, følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, og har lang rekkevidde. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd fra NVE
Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Betydning av varselnivå
Gult nivå betyr en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Del:
Annonse