17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eknes skole i Krokstadelva er en av tre skoler som nå er rammet av koronasmitte og elever og ansatte må i karantene.

Nye skoler i karantene etter nye smitteutbrudd i Drammen

24 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For 22 av dem er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de to siste. I Øvre Eiker er én innbygger smittet i en annen kommune.
Annonse

Ved både Eknes ungdomsskole, Åssiden videregående skole og Norlights Montessoriskole Drammen er det påvist smitte, og både elever og lærere settes i karantene ved alle tre skolene. Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

To av tilfellene som rapporteres i dag, knyttes til russefeiring.

Annonse

Dagens smittetall er det tredje høyeste som er registrert i løpet av ett døgn i Drammen kommune siden begynnelsen av april. Bare 16. april og 20. mai med henholdsvis 25 og 35 tilfeller liggere høyere siden 8. april.

– Det er ingen tvil om at dagens tall er høyt. Vi trekker som vanlig ingen konklusjoner basert på enkelttall, men nå har vi for første gang på over en måned flere enn 100 registrerte smittetilfeller i løpet av den foregående sjudagersperioden. De siste sju dagene er det registrert 106 nye smittetilfeller. For åtte dager siden var dette tallet nede på 57 tilfeller. Så vi ser nok en ganske klar tendens til at smittetrykket er økende igjen i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Til tross for et bekymringsfullt høyt smittetall i dag er han glad for at smitteveien er kjent for de aller fleste. Dette gjør det lettere å drive smittesporingsarbeidet og forhåpentligvis bryte smittekjeder tidlig ved at nærkontakter settes i karantene.

Smitter lettere
Samtidig er det høye tallet nok en bekreftelse på at den virusvarianten som dominerer nå, er veldig smittsom, og det må alle ta på alvor. Er du nærkontakt av en person som får påvist smitte, er risikoen for at du selv også er blitt smittet, dessverre veldig stor.

– Derfor er det utrolig viktig at vi alle fortsatt begrenser hvor mange vi omgås og ikke minst at vi klarer å holde god avstand til dem vi møter. Nå er det også meldt varmere vær fremover, så da ligger det bedre til rette for at vi kan møtes mer utendørs. Dette er å anbefale ettersom viruset smitter i mindre grad utendørs enn innendørs, så lenge vi ikke har fysisk kontakt med hverandre, sier Johannessen.

– Det er veldig viktig at alle fortsatt tar smittevernreglene og -anbefalingene på alvor. Nå åpnes mer og mer av samfunnet opp igjen, og vaksinasjonen pågår for fullt. Men pandemien er på ingen måte over, verken i Drammen, Norge eller verden for øvrig. Det er fortsatt ikke mange nok som er vaksinerte, til at vi kan være sikre på å unngå en fjerde smittebølge. Vi er derfor helt avhengige av at hver enkelt fortsatt passer på seg selv og unngår smittefarlige situasjoner. I verste fall kan vi komme dit at gjenåpningsplanen må settes på vent og kanskje reverseres hvis vi får en ny smittebølge, sier kommuneoverlegen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.294 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Personen har kjent smittevei og er smittet på jobb i en annen kommune. Det er kun husstandsmedlemmer som er nærkontakter. Kommuneoverlegen regner derfor smittemiljøet i Øvre Eiker som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 382 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 177 er smittet i 2021.

Del:
Annonse