17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kunstneren Viel Bjerkeset Andersen ved skulpturen som ble laget av Fiskum Plate & Sveiseverksted på Darbu. Nå får hun skiltprisen fra Kongsberg kommune, men kan også vinne prisen for Årets stålkonstruksjon. (Foto: Kjell Wold)

Pris til rundkjøringskunst laget på Darbu og i Hokksund

Møbius-skulpturene til Viel Bjerkeset Andersen som pryder to av de nye rundkjøringene på E134 i Kongsberg, får kommunens skiltpris. Begge skulpturene er laget i Øvre Eiker.
Annonse

– Gratulerer med prisen! Slik lyder Kongsberg kommunes invitasjon til prisutdelingen 16. juni 2021. Da hedrer Kongsberg kommunestyre kulturprisvinnerne 2020 i et arrangement i Sølvsalen på Krona.

Kunstverket «Liggende Møbius» er også én av 10 kandidater til prisen «Årets stålkonstruksjon 2021». Skulpturen er laget av Fiskum Plate- & Sveiseverksted på Darbu. Denne prisen deles først ut i november slik at de involverte må smøre seg med en porsjon tålmodighet før de får vite resultatet.

Annonse

Det var i november 2020 det ble kunngjort at vegprosjektet E134 Damåsen – Saggrenda gjennom Øvre Eiker og Kongsberg kommune hadde vunnet ikke mindre enn to priser. Kongsberg kommunes Arkitekturpris 2020 og Skiltdiplom for utsmykningen av to rundkjøringer.

– Vi har lagt ned en stor innsats i planleggings- og prosjekteringsfasen for at veianlegget skal fremstå med gode estetiske kvaliteter. Det er derfor hyggelig at dette legges merke til og at det verdsettes gjennom at prosjektet tildeles Kongsberg kommune sin arkitekturpris (Saggrenda bru) og skiltpris (Møbius) 2020, sa prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen da prisene ble kjent i fjor høst.

Veiprosjektet E134 Damåsen – Saggrenda ble åpnet 3. juli 2020.

Dette er juryens begrunnelse for arkitekturprisen til Saggrenda bru:
«Brua representerer noe nytt og annerledes, samtidig som den gjenspeiler bygningsfysikken og tradisjonell brubygging. Buen under brukonstruksjonen referer til historisk brubygging, og bryter det statiske uttrykket. Brua ligger godt i terrenget, og uttrykker soliditet. Området rundt er også bearbeidet på en måte som tilfører prosjektet ytterligere kvaliteter som for eksempel steinsetting av plastringsområder under brua. Tilleggsarealene er beplantet med rogn og gran. Saggrenda bru får arkitekturprisen fordi bruas utforming og tilleggsarealer tilfører landskapet og området rundt positive kvaliteter».

Arkitekt: Peter Aasen fra Nuno Arkitektur AS.
Tiltakshaver: Statens vegvesen.
Hovedkonsulent: Multiconsult.
Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Metrostav, Bertelsen og Garpestad og HAG Anlegg.

Begrunnelsen for skiltdiplomet til rundkjøringskunsten er:
«Skilting blir brukt for profilering. Et skilt trenger ikke nødvendigvis bestå av bokstaver. Det kan også være symboler eller en logo. Møbius-skulpturene er en kunstnerisk utsmykking som profilerer teknologibyen Kongsberg som en del av nye E134. Møbius er et objekt som består av kun én flate og kun én ytterkant. Møbius-skulpturene tildeles skiltdiplom for originalitet og fordi de profilerer teknologibyen Kongsberg på en annerledes måte.»

Designer: Viel Bjerkeset Andersen.
Tiltakshaver: Statens vegvesen (Liggende Møbius) og Kongsberg Teknologipark (Stående Møbius).
Produsent: Fiskum Plate og Sveiseverkstad AS (Liggende Møbius) og OTB Service AS (Stående Møbius).

Kongsbergs nye landemerke, Saggrenda bru, får kommunens Arkitekturpris for 2020 på Krona 16. juni 2021. (Foto: Kjell Wold)
Del:
Annonse