29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bengt Morten Olufsen går tur med hunder hver dag gjennom Dynge i Gamle-Hokksund og ser hvor fort det kjørs i denne trange gata. Nå er han blitt hørt og kommunen skal gjøre noe med situasjonen.

Fikk gjennomslag for fartsdemping gjennom Dynge i Gamle-Hokksund

Bengt Morten Olufsen har lenge kjempet for å få ned farten gjennom Dynge i Gamle-Hokksund. Etter utallige henvendelser og en underskriftsaksjon, krones jobben med en innrømmelse fra kommunen at det må gjøres noe her.
Annonse

Det var i april at Bengt Morten Olufsen startet en underskriftsaksjon for å sette fokus på farten gjennom Dynge i Gamle-Hokksund. En veistrekning hvor det er veldig trangt og hvor langt fra alle tar hensyn til verken fartsgrensen på 30 km/t eller det faktum at veien ikke er laget for raske biler.

I forrige uke var det derfor en befaring sammen med kommune og nå har innrømmelsen kommet om at det må gjøres noe uavhengig av det store opprustingsprosjektet på vann og avløp som er under planlegging på stedet.

Annonse

Tjenesteleder for vei og park i kommunen, Halvard Solem, sier til Eikernytt.no at det nå er tatt en beslutning om at noe skal gjøres med situasjonen, men ikke konkret hva dette går ut på. Det har blant annet en budsjettmessig betydning.

Fra befaringen med beboere og kommunen i Dynge. (Foto: Privat)

– Sannsynlig vil tiltakene omfatte en kombinasjon av fartshumper, sjikanetyper eller andre fartsreduserende tiltak etter hva vi kan se er mest hensiktsmessig med hensyn til lokale forhold. Som jeg nevnte til innbyggerne på befaringen så er ikke disse tiltakene utelukkende tenkt som et trafikksikkerhetstiltak. Det er også tenkt for å skape et annet gatemiljø med hensyn til gjennomkjøringen, sier Solem.

Det er i første rekke strekningen mellom Hobbelstadgata og Sundgata som skal få en eller annen form for fartsdemping, men det kan også være aktuelt å forlenge tiltakene opp mot Vendelborg hvis beboerne i området krever det.

Bengt Morten Olufsen sier i en kommentar at han er fornøyd med utviklingen i saken og håper at tiltakene kommer på plass så raskt som mulig.

Det blir i første omgang gjort noe med trafikksituasjonen på strekningen mellom Sundgata og Hobbelstadgata. Her er det meget trangt og uoversiktlig og det kjøre til tider altfor fort.
MAX 30 har noen skrevet i veibanen i Dynge for å minne bilister og andre kjørende på at det faktisk er 30-sone hele veien her.
Del:
Annonse