17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tre skoler i Drammen er berørt med dagens smitteutbrudd der 15 personer er smittet. (Illustrasjon)

Tre skoler rammet av korona-smitte i Drammen

Tre skoler er rammet etter at 15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. I Øvre Eiker er det nok en dag uten registrert smitte.
Annonse

Smitteveien er kjent for 11 av dem. For de fire siste er smitteveien foreløpig ukjent, men smittesporingen er ikke avsluttet ennå.

Tre skoler berøres av dagens smittetilfeller og fører til karantene for nærkontaktene. De tre skolene er Marienlyst skole, Killingrud ungdomsskole og Åssiden videregående skole.

Annonse

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag.

– Dagen smittetall er det femte høyeste vi har registrert de siste tre ukene og en ny bekreftelse på at vi ikke skal legge for mye vekt på tallene som rapporteres i helgene. Selv om det er lave tall i helgene, så gir de ingen grunn til å tolke noen smittetrend. Dessverre viser tallene over flere dager at vi fortsatt har et høyt smittetrykk, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 188 nye smittetilfeller. Dette er det høyeste tallet som rapporteres for foregående toukersperiode på over en måned. 29. april ble det også rapportert om 188 nye tilfeller for de siste 14 dagene.

I løpet av mai ble det påvist 344 nye smittetilfeller. Dette er ett tilfelle færre enn det som ble registrert i januar, og mai måned ble den femte verste månedene regnet i antall smittede siden koronapandemien traff Drammen kommune i mars i fjor.

– Vi ser heldigvis at vaksinene hjelper mot smittespredningen. Det er vi veldig glade for, men av innbyggerne under 65 år er det foreløpig bare de med underliggende sykdommer som er vaksinert. Det betyr at det er mange som ikke har beskyttelse mot koronasykdom, og dette gjør oss sårbare også i ukene fremover, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Trinnvise lettelser
Rådmannen har nå lagt fram sin plan for gjenåpningen av lokalsamfunnet. I forslaget legges det opp til trinnvise lettelser innenfor ulike områder, og det skisseres en overgang fra lokal forskrift med regulering av tiltak til den nasjonale reguleringen.

Rådmannen foreslår at de første lettelsene gjøres med virkning fra 10. juni. Da foreslås det lettelser for blant annet idretts- og fritidsaktiviteter, kultur- og underholdningstilbud og andre arrangementer.

De neste lettelsene kan komme med virkning fra 24. juni. Da foreslår rådmannen at det lettes på både private sammenkomster og arrangementer, ytterligere lettelser for både idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder, samt oppheving av lokal forskriftsregulering for arbeidslivet og bruk av munnbind.

Den siste runden med lettelser av koronatiltak som er skissert i rådmannens gjenåpningsplan, kan skje med virkning fra 8. juli. Da er det aktuelt med oppheving av lokal regulering og overgang til nasjonal regulering for både arrangementer, private arrangementer, private sammenkomster, idretts- og fritidsaktiviteter og serveringssteder.

«Planen baserer seg på flere forutsetninger, men usikkerheten er nå mindre og planen angir en mulig og sannsynlig fremdrift. Hensikten er å skape forutsigbarhet i tråd med ønsker og innspill fra aktører som har vært og er berørt av tiltak. I praksis betyr dette at når de lokale tiltakene opphører så vil det ikke være strengere regler i Drammen kommune enn i landet for øvrig. Dette forutsetter at planen vedtas og at forskriftsendringer vedtas i tråd med planen. Fra rådmannens side vil rekkefølgen på lettelsene følge den vedtatte planen. Ved endringer i for eksempel smittesituasjon vil lettelser kunne bli foreslått skjøvet ut i tid. Det er derfor viktig å merke seg at datoene er satt som tentative datoer», skriver rådmannen i saksfremlegget til formannskapet.

Rådmannens forslag til gjenåpningsplan skal behandles i et ekstraordinært møte i formannskapet tirsdag ettermiddag. Møtet starter klokken 16.30 og sendes direkte på Drammen kommunes nettside.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.355 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 384 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 179 er smittet i 2021.

Del:
Annonse