23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dynge fra Hobbelstadgata og opp mot Vendelborg er stridens kjerne her. Jørgen Mathiesen, som bor i et av husene på høyre side, mener fartstiltakene må gjøres også her. (Foto: Privat / Google)

Har mast om trafikksikkerheten siden 2012 – føler seg oversett

(Oppdatert kl. 14.10) Jørgen Mathiesen har skrevet brev og mast på Øvre Eiker kommune siden 2012 om trafikkforholdene på Dynge i Gamle-Hokksund. Etter å ha lest Eikernytt.no mandag, føler de seg nå oversett av kommunen. Se svaret fra kommunen i bunnen av saken.
Annonse

Jørgen bor i Dynge 62 – på et sted hvor gata er på sitt smaleste. Huset ligger i tillegg helt ut til veibanen. Derfor tok han kontakt med kommunen høsten 2012 for om mulig få på plass fartshumper på hele strekningen i Dynge.

Først 5. april året etter – altså i 2013 fikk de svar fra kommunen. Da hadde henvendelsen deres blitt liggende i feil etat og ikke blitt besvart av den grunn. Men i svaret ble det slått fast at det ikke var noen grunn til at det skulle blir fartshumper i denne gata ettersom målinger viste at farten var lav og at det kun var i underkant av 600 biler i døgnet. Kommunen mente da at farten ikke ville gå ned med fartshumper ettersom den allerede lå på eller rett under 30 km/t.

Annonse

Ville ikke gi seg
I juni 2016 fikk Jørgen Mathiesen med seg flere beboere i Dynge og det ble forfattet et brev hvor de gjentok argumentene og kravene om fartsdempende tiltak. Men dette brevet ble aldri sendt til kommunen.

– Det ble på det tidspunktet ikke gjennomført noen tiltak og etter en del telefoner og samtaler ga vi opp saken, sier Jørgen Mathiesen i gårsdagens e-post til kommunens tjenesteleder for vei og park i kommunen, Halvard Solem.

Opprørt over ikke å ha hørt noe
– Etter å ha bodd på det aller trangeste stedet i Dynge i snart 10 år, og sågar etter også å ha hatt dialog rundt trafikkforholdene med kommunen som ikke har ført noen vei, er jeg imidlertid temmelig opprørt over at vi som bor i Dynge etter Hobbelstadgata overhodet ikke har vært konsultert i denne svært viktige saken før det har blitt tatt en beslutning. Jeg ser videre på Eikernytt.no at det har vært en befaring med beboere og kommunen, noe vi som bor i området etter Hobbelstadgata ikke har hørt noe som helst om før etter at befaringen har vært avholdt, skriver Mathiesen.

Jørgen Mathiesen bor i Dynge 62 – et sted hvor gata er på det trangeste. Nå forlanger han at de fartsdempende tiltakene som kommer mellom Sundgata og Hobbelstadgata, skal gå helt opp til Lakseveien.

Han mener det er skuffende at kommunen tilsynelatende ikke har gjort en grundigere, helhetlig vurdering av trafikksituasjonen, ettersom det er vedtatt at sikringstiltakene skal avsluttes ved Hobbelstadgata.

– Alle kan med selvsyn observere at strekket videre fra Hobbelstadgata og oppover mot Vendelborg er Dynges trangeste passasje. Dette er også et parti som er snorrett og som mange benytter sjansen til å bruke som det reneste akselerasjonsstrekk. Vi som har kjøkkenvinduene en halv meter fra veibanen og utkjørsler helt uten oversikt opplever dette til tider svært belastende, skriver han.

– Vi som bor i Dynge etter krysset Dynge/Hobbelstadgata anmoder på det sterkeste at vi både blir tatt med på råd i denne saken og krever med dette at vedtaket om fartsreduserende tiltak blir utvidet til også å gjelde strekket videre fra Hobbelstadgata, i det minste opp til krysset ved Lakseveien.

Vil vurdere hele Dynge
– Vi har fått et par meldinger tilsvarende dette etter publiseringen på mandag. Dynge nord for Hobbelstadgata er også en strekning som skal vurderes. Noen opplever kanskje at denne strekningen ikke skal vurderes. Strekningen sør for Hobbelstadgata er belastet av mer gjennomkjøring og er derfor vurdert først, skriver Halvard Solem i en tilbakemelding til Eikernytt.no.

(Foto: Google)
Del:
Annonse