27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bijan Gharahkhani fra Øvre Eiker skal delta i Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe for å se på konsekvensene av pandemien opp mot innvandrergrupper. (Foto: Tønnes Steenersen)

Bijan Gharahkhani i ekspertgruppe for Kunnskaps-departementet

Leder i Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkhani, mottok i forrige uke et brev fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Det er en viktig annerkjennelse både for Bijan og for Buskerud Innvandrerråd.
Annonse

– Jeg skal være med i ekspertgruppen til Kunnskapsdepartementet som skal jobbe med negative konsekvenser for personer med innvandrerbakgrunn i forbindelse med pandemien, forteller Gharakhani, og legger til Eikernytt.no.

– Vi skal også arbeide med integrering generelt, og det passer meg bra siden jeg har jobbet med dette i over 20 år i Buskerud Innvandrerråd, sier han.

Annonse

Ekspertgruppen vil bli ledet av Libe Rieber-Mohn, som er direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Vi skal starte arbeidet umiddelbart, for vi skal levere en rapport til kunnskapsdepartementet allerede 23. juni, forteller Gharahkhani, som gleder seg til å starte arbeidet.

– Vi føler at dette er en viktig annerkjennelse av Buskerud Innvandrerråd og det arbeidet vi har gjort i alle disse årene, legger Bijan til.

Fra mandatet til ekspertgruppen kan vi nevne noen av oppgavene:
– Vurdere betydningen av igangsatte tiltak og foreslo nye, kortsiktige tiltak for å motvirke overrepresentasjonen blant personer med innvandrerbakgrunn når det gjelder smitte og innleggelser.

– Vurdere integreringsutfordringer som har oppstått som følge av pandemien.

– Kartlegge årsaken til at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant smittede og innlagte.

– Kartlegge årsaker til vaksineskepsis og foreslå tiltak for å få flere til å vaksinere seg.

Bijan Gharakhani har vært leder i Buskerud Innvandrerråd i 22 år, og innstilt til å fortsette i dette vervet på rådets årsmøte 18. juni. Han også de siste årene jobbet med integrering hos Nav i Øvre Eiker kommune.

Del:
Annonse