25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Synkende smitte i Drammen og null i Øvre Eiker det siste døgnet. Samtidig går vaksineringen som planlagt. (Illustrasjon: Shutterstock)

Fallende smitte i Drammen – ny null i Øvre Eiker

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Alle fem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. I Øvre Eike er det nok en dag uten nye smittetilfeller.
Annonse

Ved både Drammen videregående skole og UngInvest er det påvist smittetilfeller, og elever og lærere settes i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Annonse

– Det er alltid hyggeligere med lave smittetall, og i løpet av den siste måneden har vi bare hatt fem dager med færre smittetilfeller enn det som rapporteres i dag, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Han minner imidlertid om at vi har hatt nokså mange dager den siste måneden med flere enn 10 tilfeller. Så det er for tidlig å trekke noen konklusjoner basert på dagens smittetall. Men kombinasjonen av et lavt smittetall og ingen ukjente smitteveier, er positivt.

– Den siste tiden har vi sett en nokså høy andel med ukjent smittevei. Men nå har vi to dager på rad hvor alle som har fått påvist smitte, har vært nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. Dette gjør smittesporingsarbeidet enklere, og vi får forhåpentligvis brutt smittekjedene, sier kommuneoverlegen.

Vaksinering som planlagt
Vaksineringen går som planlagt under den pågående streiken. Kommuneoverlegen oppfordrer alle over 18 år til å registrere om de ønsker koronavaksine eller ikke. Denne registreringen gjøres i Helseboka via Drammen kommunes nettside.

– Vi oppfordrer fortsatt alle til å ta imot tilbudet om koronavaksine. Alle undersøkelser viser at vaksinen er effektiv mot smittespredningen, og de som har blitt smittet til tross for vaksinering, får generelt veldig milde sykdomsforløp. Så vaksinen er så effektiv mot smittespredningen som vi har håpet og trodd, og den er vårt aller viktigste verktøy for å komme tilbake til en normal hverdag igjen. Derfor er det viktig at vi får en høy vaksinasjonsgrad i samfunnet, sier Johannessen.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.372 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ingen nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Det er med dette registrert totalt 384 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 179 er smittet i 2021.

Del:
Annonse