22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale (t.h.) kom med bløtkake til Arne Hanto Moen og de andre i Øvre Eiker Energi etter at de leverte et rekordresultat for 2020 der kommunen fikk ut fire mill. i utbytte.

Ordføreren kom med bløtkake etter rekordoverskudd

Et resultat etter skatt på hele 16,8 mill. kroner og fire millioner i utbytte til kommunen kommer godt med i vanskelige koronatider. I dag vanket det bløtkake på de ansatte i Øvre Eiker Energi as.
Annonse

Etter noen magre år med driftsunderskudd har Øvre Eiker Energi snudd utviklingen etter at ny ledelse tok over sammen med et nytt styre for 2,5 år siden. Og i 2020 greide de å notere seg for et solid resultat før skatt på 22 mill. kroner. Når skatten var betalt satt selskapet igjen med 16,8 mill. kroner.

Normalt skal resultatet deles 50/50 i utbytte til eieren – altså Øvre Eiker kommune og selskapet for å bygge opp egenkapotalen i selskapet. Men i år vedtok kommunen å «moderere» seg til kun å ta ut fire millioner. Resten skal brukes til å styrke egenkapitalen og å utvikle selskapet – ikke minst på fibersiden.

Annonse

– Det er viktig å bygge likviditet i selskapet slik at de kan møte nye utfordringer vi vet vil komme, sa ordfører Knut Kvale da han i dag spanderte en stor bløtkake på de ansatte og ledelse som takk for innsatsen.

For det er ikke bare ledelsen som har gjort en skikkelig god jobb. Det bekrefter adm. dir. Arne Hanto Moen. Dagen stab teller 32 ansatte og med et generasjonsskifte de siste årene, er gjennomsnittsalderen nå nede i 43 år.

– Vi har en fin gjeng fagfolk som er dedikert for jobben sin og som har en stolthet for det vi driver med. Men vi har også innledet samarbeid med flere andre e-verk om ulike løsninger som vi er for små til å utvikle selv, sier Moen.

Hav viser til et samarbeid med Glitre og Hurum om digitale løsninger som gjør det enklere for dem å drifte strømnettet, og bedre for kundene – blant annet med hensyn til lading av elbiler.

Bedre samarbeid
En av suksessfaktorene Arne Hanto Moen viser til er et bedre samarbeid med de ansatte. Da striden om salg eller ikke gikk som verst for få år siden, skal det ikke legges skjul på at frustrasjonen var stor og klimaet i bedriften ikke veldig godt.

– Vi er et robust selskap og selv om vi er små i den store sammenhengen, viser vi nå at vi kan stå på egne bein og klare oss godt. Men det krever samarbeid med andre om utvikling av nye tjenester og systemer, sier Moen.

Også ordføreren er imponert over hva selskapet har fått til på relativ kort tid. Og han er glad for at tidligere politikere i kommunen var forutseende nok til å ville holde samtlige aksjer på kommunens hender. Med 100 prosents eierandel til kommunen, er det enklere å ta beslutninger og få ting gjort.

Godt nett og lokalkunnskap
Knut Kvale fremhever også det gode nettet vi har her i Øvre Eiker. I fjor var det det 12. beste i hele landet – målt i antall strømbrudd. Men noen utfordringer har de. Blant annet i Lurdalen, Vestfossen og utover Eikern. Her har strømkretsene hengt sammen, men dette er nå endret på. Det betyr at et trefall i Lurdalen ikke får så store konsekvenser for Vestfossen og Eikernveien.

Hanto berømmer også de ansatte for stor lokalkunnskap og mulighetene det gir for rask og god feilretting når det oppstår problemer.

Mange kunder – men vil ha flere
Fibersatsingen i Øvre Eiker har vært vellykket selv om ikke alle har vært fornøyd med at selskapet låste seg til Nextgentel i en startfase. Nå er også Riks-TV mulig å få og de 4.500 kundene får nå inntil 1 GB hastighet på fibernettet sitt.

Kommunen er med de siste års satsing en av de mest utbygde i landet når det gjelder høyhastighets fibernett. Men også på strømsiden ønsker selskapet seg flere kunder. Dagens 4.500 kunder er bare vel halvparten av husstandene i kommunen.

Ordfører Knut Kvale understreker betydningen av lokale selskap som bidrar tilbake til samfunnet. Han sammenligner det med å bruke nærbutikken slik at den ikke forsvinner slik det har gjort altfor mange steder.

Mange prosjekter
Det skjer mye byggeaktivitet i Øvre Eiker for tiden, blant annet med en rekke boligprosjekter og ikke minst satsingen på Fiskumparken. Det har stor betydning for det lokale e-verket.

– Vi satser på utdanning av egne folk gjennom lærlinger og har nå to på slike kontrakter. I tillegg forsøker vi nå et samarbeid med Hokksund Ungdomsskole der vi blant annet skal bygge et lite vannkraftverk for å vise hvordan vi får strøm, sier Moen.

Det er også andre store bedrifter som satser i kommunen. Det gjelder ikke minst Hellik Teigen as som flytter virksomheten sin fra Lierstranda til Hokksund og trenger mer strøm. De har også planer om å elektrifisere maskinparken inne på anlegget, ifølge Moen.

Det er også gjort beregninger som viser at kraftverket i Vestfossen kan kjøres ved minstevannføring. Det betyr en merinntekt på rundt 300.000 kroner ved 50 øre kWh. Hittil har vannet vært sluppet ut i Vestfosselva uten å gå gjennom turbinen der først.

Del:
Annonse