23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Per Olav Krekling er en av flere i Øvre Eiker som har gått i spissen for å bedre levevilkårene til pollinerende innsekter. (Foto: Brit-Tove Krekling)

Per Olav Krekling lar humla suse på gården i Hokksund

Pollinatorer og mange andre insektarter er på sterk tilbakegang. Noen steder etableres derfor kanter i jordbrukslandskapet med «humlevennlige» plantearter. En av dem som har latt humla suse er Per Olav Krekling i Hokksund.
Annonse

11. juni arrangerer La Humla Suse en Markdag på gården til Per Olav Krekling. Her vil resultatene for Kantsoneprosjektet i Buskerud 2018-2020 bli presentert for et utvalg politikere, representanter fra relevante organisasjoner og offentlig forvaltning.

Dagen vil delvis foregå ute i blomstrende og summende omgivelser.

Annonse

Hvordan skjøtte arealer for pollinerende insekter er et tema som har stor interesse hos allmennheten. Denne dagen deler de erfaringer fra metoder som ikke behøver dyrka mark eller importerte frøblandinger og setter søkelys på bonden som produsent av biologisk mangfold,- en uvurderlig samfunnsoppgave sett i perspektiv av artstap og insektsdød.

Av fagpersoner som er til stede er Trygve Åmli fra NIBIO Landvik og skjøtselsekspert Ann Norderhaug. Landbrukskontorene i Øvre Eiker og Modum er også representert på dagen.

Forskning viser at skjøtsel av tradisjonelle engkantsoner med mange forskjellige plantearter som engtjæreblom, gjerdevikke, blåklokke, skogkløver, fuglevikke, blåknapp, gullris og rødknapp gir muligheter for mange flere pollinatorarter.

I Kantsoneprosjektet arbeider de derfor med restaurering og skjøtsel av slike kantsoner slik at de kan fungere som blomstrende korridorer i landskapet. På denne markdagen vil de dele med seg av sine erfaringer fra prosjektet.

Les hele oppsummeringsrapporten om prosjektet HER

Del:
Annonse