24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bildene i denne reportasjen viser forhold fra to grisefarmer i drammensområdet. (Alle foto: Nettverk for dyrs frihet)

Anklager lokale grisebønder for lovbrudd og mishandling

Organisasjonen «Nettverk for Dyrs Frihet» har de siste årene tatt seg inn på lokale grisefarmer og dokumentert det de mener er ulovlig grisehold. Blant de mange farmene som er «besøkt» finnes én i Drammen og én i tidligere Nedre Eiker. Anklagene blir avvist.
Annonse

Som kjent via NRK de siste dagene, har sakene organisasjonen har avdekket ulike steder rundt omkring i landet fått massiv medieoppmerksomhet.

Organisasjonen har tatt seg inn på de ulike gårdene uten tillatelse, og filmet og tatt bilder av forholdene – fordi de mener dette er den eneste måten å dokumentere lovbruddene i norsk griseproduksjon, skriver DRM24.no.

Annonse

Talspersoner for bransjen har tilbakevist inntrykket av at bildene er representative for norske griseproduksjon, men viser til at flere bønder har fått pålegg av Mattilsynet etter en NRK-dokumentar som sendte sjokkbølger gjennom landet i 2019.

– Lovbrudd også i Drammen
Organisasjonen Nettverk for Dyrs Frihet har foretatt slike besøk over hele landet siden 2015, og to av gårdene i drammensområdet som de mener har begått lovbrudd, er knyttet til slike besøk i henholdsvis 2015 og 2017.

På «inspeksjonene» mener organisasjonen å ha avdekket lovbrudd i form av:

– Syke griser med åpne sår som ikke får behandling.

– Griser i skitne binger uten strø, som ligger på nakne gulv i sin egen avføring.

– Griser innesperret i små metallbur uten mulighet til å snu seg eller legge seg på siden.

– For høy dyretetthet på for liten plass i forhold til minimumskravet.

– På grisefarmene i Drammen har vi blant annet funnet ei fiksert purke, sperret inne i et så trangt bur at hun nesten ikke kunne bevege seg, sier Tor Malnes Grobstok, pressetalsperson for Nettverk for dyrs frihet.

– Videre fant vi griser som var tvunget til å ligge rett på hardt betonggulv i stimulifattige binger, uten å ha noe å sysselsette seg med, og flere purker med bogsår, det vil si store sår på skuldrene.

Uavhengig av lovbruddene mener han at dyrene ikke lever gode nok liv på farmene.

– Norge skryter av at vi har verdens beste dyrevelferd, men dyrevelferden er ikke god. 99 prosent av norske griser lever hele livet innendørs, bak lukkede dører, skjult for omverdenen. De får aldri gå ut, rote i jorden og utforske. Grisens grunnleggende behov blir ikke ivaretatt i trange betongbinger, sier Grobstok.

Organisasjonen ønsker en omlegging av norsk landbruk.

– Grisene må få muligheter til å gå ute, de må få større plass å bevege seg på slik at de kan få verdige liv, sier han.

Avviser anklagene
Minst en av to bøndene har blitt rapportert til Mattilsynet som følge av funnene som ble gjort, tilbake i 2017. Mattilsynet konkluderte med å ikke gjennomføre inspeksjon av forholdene.

DRM24 har vært i kontakt med den aktuelle griseoppdretteren, som ikke kjenner seg igjen i anklagene.

– Absolutt ikke. Tvert imot har jeg alltid hatt et godt forhold til Mattilsynet, som har vært på årlige besøk og gitt oss de beste skussmål. Jeg har gjennom flere tiår aldri fått noen bekymringsmeldinger. Dersom det skulle komme noe nå, vil jeg motanmelde, sier han.

Vedkommende la ned griseproduksjonen for flere år tilbake, da han gikk av med pensjon.

– Det er første gang jeg hører om dette nå. Jeg er ikke kjent med at det har vært noen her, i så fall er det snakk om innbrudd, sier han.

– Vanlig at liggesår kan forekomme
Vedkommende bekrefter imidlertid at flere av bildene er tatt hos han. Han mener bildene ikke forteller hele sannheten.

– Her er det noen som kommer og jager opp grisene midt på natta, inn i den ene delen av båsen hvor det ligger avføring. I realiteten ligger de og sover i den andre enden av båsen hvor det er rent. Dette er snakk om et såkalt klimarom for avvenning. Grisene har begynt å bli store, og da kommer det en del avføring, men rommene blir regelmessig spylt ned, sier han.

Han kommenterer også bildene som viser en innelåst purke, som er tillatt i enkelte situasjoner.

– Dette var tillatt for å hindre grisungene å bli ligget ihjel etter fødsel, og lovlig for å spare liv, forteller han.

Ifølge den tidligere griseoppdretteren er det heller ikke uvanlig at sår kan oppstå.

– Det er normalt at grisene kan få sporadiske liggesår, det er vanskelig å unngå. Byller på beina kan skje som følge av verk. Uten at jeg kan si den eksakte årsaken på disse bildene, er det noe som går over av seg selv, forteller han.

Som følge av kastrering hevder han å ha hatt dyrlege på besøk på grisefarmen annenhver måned i flere tiår, som også har hatt oppsyn med grisene.

– Ikke tilfeldig at dette skjer foran grillsesongen
Den tidligere grisebonden mener Nettverk for Dyrs Frihet har en agenda om å få slutt på all dyreproduksjon og kjøttforbruk.

– Det er ikke tilfeldig at dette kommer nå rett i forkant av grillsesongen. Det er påfallende, sier han.

Ifølge organisasjonen Nettverk for Dyrs Frihet vil de nå politianmelde en rekke grisefarmer over hele landet for brudd på dyrevelferdsloven.

– Selv om vi melder fra til Mattilsynet skjer det veldig lite, uttaler presseansvarlig Jeanette Nordanger i Nettverk for Dyrs frihet til DRM24.

DRM24 har foreløpig ikke oppnådd kontakt med eier av den andre grisefarmen fra drammensområdet som har fått anklager mot seg.

Sommerkotelett med bismak
Også Dyrevernalliansens kommunikasjonsleder Live Kleveland har engasjert seg i denne saken og skrevet dette innlegget:

Det var nok mange som satte koteletten i halsen da statskanalen nå nok en gang avslørte grov mishandling av norske griser. Svinenæringens lovnader om bot og bedring siden de forrige avsløringene var tydeligvis kun tomme ord. Det er lett å bli sint på enkeltbønder, men når de begredelige forholdene er så like fra gård til gård blir vi tvunget til å løfte blikket. Hvem er egentlig ansvarlig, og hvor lenge skal vi la det skure og gå, mens grisene lider?

Denne gangen er det Nettverk for dyrs frihet som har tatt seg inn på svinegårder, tidligere har det vært skjult kamera eller Mattilsynet som avdekket lovbrudd. Når det fremkommer alvorlige lovbrudd og dyremishandling i samme næring gang på gang, uten at noe skjer, må en stor del av ansvaret plasseres på landbruksministerens bord.

Den intensive svineproduksjonen legger et stort press på bøndene. De skal levere mye kjøtt til lavest mulig kostnad. Rammebetingelsene er satt av politikerne, og det er deres ansvar at norske bønder stilles i stand til å levere god dyrevelferd.

Uten økonomi til å oppgradere grisehusene, og med liten tid til hvert enkelt dyr, må bøndene finne nye snarveier. Rutinemessig fiksering av purker og kastrering uten bedøvelse, er to slike snarveier. Det er nå smertelig godt dokumentert at begge disse praksisene skjer, selv om regelverket ikke tillater det.

Det norske regelverket for grisehold er overmodent for en fornyelse. Dagens griser vokser seg stadig større og de norske «superpurkene» får stadig flere unger. De nåværende reglene gir ikke grisene nok plass. De har knapt nok plass til å snu seg rundt, og i hvert fall ikke til et liv som er verdt å leve. Istedenfor å gi purkene mer plass fikseres de, låses fast i en metallramme, slik at de ikke kan røre seg.

På tross av alt dette har landbruksminister Bollestad trenert arbeidet med å få på plass nye regler for svinenæringen, og lent seg på at næringen selv skal rydde opp alene. Vi har alle sett hvordan det har gått.

Nå må politikerne komme på banen og sørge for at svinenæringen får marsjordre om å forbedre velferden i produksjonen. Samtidig må de stille med finansiering slik at ordren kan etterleves. Grisebøndene får i dag kun tre prosent av de samlede overføringene til jordbruket, selv om de står for om lag en tredjedel av kjøttproduksjonen. Uten nye tilskudd til dyrevelferdstiltak, er det fullstendig urealistisk å kreve den forbedringen som trengs.

Del:
Annonse