25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En ansatt ved Røren skole i Hokksund og kanskje ytterligere én til er smittet og har symptomer på korna og i dag er hele skolen stengt på grunn av karantenereglene. (Foto: Google)

Røren skole berørt av nytt smittetilfelle i Øvre Eiker – tre i Drammen

Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet. Dette gjelder en ansatt ved Røren skole og flere elever og ansatte er i karantene. I Drammen er det tre nye tilfeller.
Annonse

Den smittede er ansatt ved Røren skole. Ytterligere en ansatt har symptomer, og kan være smittet. Seks ansatte på Røren skole er satt i karantene, i tillegg er en skoleklasse samt flere ansatte på skolen i avklaringskarantene.

Skoleledelsen har avgjort at hele skolen skal ha hjemmeskole i dag, fredag 11. juni, da det som følge av karantene og avklaringskarantene ikke er nok ansatte igjen ved skolen til å opprettholde normal drift.

Annonse

SFO holder åpent hele dagen for elever som har plass der. Skolens ledelse vil sende ut mer informasjon til foresatte så snart flere prøvesvar foreligger, og de har mer oversikt over situasjonen.

Karantenen for skolebarn og ansatte ved Hokksund barneskole er nå avsluttet, da samtlige har testet negativt to ganger.

Det er med dette registrert totalt 396 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 191 er smittet i 2021.

Tre nye smittetilfeller siste døgn
Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre.

Ved UngInvest er det påvist ett smittetilfelle, og noen elever settes i karantene.

– Ni dager på rad med lave smittetall er veldig hyggelig. Forhåpentligvis klarer vi å holde smittetallene så lave når vi snart går inn i ferietiden, slik at vi kan nyte sommeren fullt ut, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han mener de lave smittetallene viser at gjenåpningen av lokalsamfunnet så langt har gått veldig bra. I tillegg til gode smitteverntiltak som har vært fulgt opp godt, har det de siste ukene vært godt og varmt vær. Dette har ført til at mange har møttes utendørs, og det er bra for å hindre virusspredning. Kommuneoverlegen minner imidlertid alle om at dersom vi møtes innendørs, så stiger smittefaren igjen. Så når vi står foran en ny helg, er det viktig at alle fortsatt er flinke til å overholde kravene om god avstand og følger de øvrige smittevernreglene og -anbefalingene.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.403 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Del:
Annonse