27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er lav smitte i vårt distrikt. Bare tre i Drammen og to i Øvre Eiker siste døgn. (Illustrasjon)

Tre nye tilfeller i Drammen – to i Øvre Eiker

Tre personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for alle tre. I Øvre Eiker er det to nye tilfeller – ett av dem på Røren skole.
Annonse

I Drammen er det påvist smitte som berører Gulskogen skole og Drammen videregående skole. Ved begge skolene må elever og lærere i karantene som følge av smittetilfellene.

– Den gode trenden fortsetter, og det er spesielt positivt at det nå har gått nesten en uke siden forrige gang det var et nytt smittetilfelle som ikke hadde noen tilknytning til smittetilfeller som var kjent fra før. Det har med andre ord ikke vært noen smittetilfeller med ukjent smittevei de siste dagene, og det er vi veldig glade for, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Annonse

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 78 nye smittetilfeller. Dette tallet er nærmest halvert i løpet av ti dager. Kommuneoverlegen mener dette gir et godt bilde på hvor positiv utviklingen i smittetrykket har vært den siste tiden.

Tid for sommeravslutninger
Det nærmer seg sommerferie for mange, og det har nå kommet råd for ulike sommeravslutninger. Det er åpnet for at flere kan samles, men det er fortsatt noen regler som alle som samles, må følge.

Avslutninger og samlinger i private hjem, hager, hytter eller lignende regnes som private sammenkomster. Denne typen samlinger er regulert i den lokale koronaforskriften, og i disse tilfellene er det en begrensning på 10 personer til stede samtidig. Personer som anses som beskyttet, som følge av at de er fullvaksinerte, at de har fått første vaksinedose og det har gått mellom tre og 15 uker siden dosen ble satt, eller har vært koronasmittet, regnes ikke inn i tallet på 10, men kan altså komme i tillegg.

Sommeravslutninger med jobben regnes som privat arrangement. Dersom avslutningen ikke er i tilknytning til et privat hjem, er det tillatt å være inntil 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs. Fra 17. juni økes antallet til inntil 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs. I disse tilfellene skal alle som er til stede, regnes med. Her må altså personer som er beskyttet mot koronasmitte, regnes med i antallet som er til stede.

Barnehagebarn og barneskoleelever kan smales til egen avslutning. De regnes som én kohort, og det er tillatt med nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna kan det være nødvendig å ha med én voksen pr. barn. Dersom det er ønskelig å ha med flere foreldre, blir arrangementet regnet som et privat arrangement, med de antallsbegrensningen som gjelder for slike arrangementer.

For elever i ungdomsskolen og de videregående skolen er reglene noe annerledes. Etter skoletid regnes ikke klassene som en kohort og må følge reglene for private arrangementer, med antallsbegrensningene som gjelder der.

Det gjøres imidlertid et unntak for vitnemålsavslutninger for 10. trinn på ungdomsskolen, 3. trinn på videregående skole og seremoni for utdeling av fag- og svennebrev. Disse arrangementene sidestilles med kulturarrangementer der publikum (foreldre/foresatte) sitter på faste, tilviste plasser. Da kan man samle inntil 100 personer innendørs hvis det er plass i lokalet til å overholde avstandsreglene. Det er kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Utendørs er det tillatt med opptil 200 personer. Fra 17. juni vil det være tillatt med inntil 200 personer på faste, tilviste plasser også innendørs.

Koronasertifikat
Koronasertifikatet til innenlands bruk er nå klart. Sertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt koronasykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Alle oppfordres til å sjekke om opplysningene i sertifikatet er korrekte. De som finner noe feil eller har spørsmål om sertifikatet, henvises til koronatelefonen til Helsenorge; 815 55 015.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.406 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

To nye smittetilfeller i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet to nye smittetilfeller med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

En av de smittede er ansatt ved Røren skole slik at nærkontakter var allerede i karantene. Det følges opp med testing av alle nærkontakter og flere ansatte som vil gi bedre oversikt over situasjonen.

Den andre har kjent smittevei og var allerede i karantene.

Det er med dette registrert totalt 398 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 193 er smittet i 2021.

Del:
Annonse