22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ingen snorklipping på ordføreren da han åpnet den nye skaterampa på Darbu i dag. I stedet hoppet skateren Mats Engen fra Drammen over Knut Kvale.

Åpnet ny skatepark på Darbu til 1,6 mill. kroner

Barn og unge på Darbu har fått et helt nytt fritidstilbud å boltre seg på. I dag åpnet nemlig den nye skateparken og en basketbane inne på skolens område. Prislappen kom på 1,6 mill. kroner.
Annonse

Det var ordfører Knut Kvale som hadde fått æren av å foreta den offisielle åpningen, men noen vanlig snorklipping var det ikke. I stedet tok ordføreren utfordringen der skater Mats Engen fra Drammen skulle hoppe over en liggende ordfører. Som bildet viser hadde han rimelig god margin.

– I nesten alle tilfeller kommer sånne tiltak fra lokale helter. Så prøver vi i kommunen å bidra med det vi kan for å få det til. Her kan jeg bare gratulere skolen og Fiskum med dagen og berømme det store lokale engasjementet som ikke minst idrettslaget har lagt for dagen, sa ordføreren i sin tale foran foreldre, sentrale personer og ikke minst alle ungene på skolen.

Annonse

Knut Kvale sa også at det var viktig å heie på lokale tiltak som kan fremme fysisk fostring og la ikke skjul på at eikværinger, som nordmenn flest, er bitt litt for tunge.

Rektor Anniken Kajander overleverte blomster til Fiskum Ils ildsjel sammen med elevrådsmedlemmene Vilde Groseth og Theodor Jenshagen.

Samarbeidsprosjekt
Skateparken til en pris på 1,6 mill. er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom FAU ved skolen, kommunen, ulike bankstiftelser og ikke minst Fiskum IL som står som eier av anlegget. Bakgrunnen for det er muligheten til å søke om ulike tilskudd fra banker og ikke minst tippemidler. Klubben selv har lagt ut for summen de regner med kommer i momskompensasjon.

Arbeidet med å oppgradere den tidligere skaterampa i kryssfiner startet allerede i 2019. I tillegg var basketbanen med asfaltdekke i et sterkt behov for oppgradering. Dermed ble det bestemt at alt skulle bli i støpt betong i regi av firmaet Betongpark.

Ordfører Knut Kvale sammen med Mette Dramdal Jonsson som får mye av æren for at parken i det hele tatt er blitt til.

Kim Johannessen Lande i FAU takket for godt samarbeid og berømmet ikke minst Mette Dramdal Jonsson i Fiskum IL for den innsatsen hun hadde lagt ned for å få alt på plass til dagens åpning.

Rektor Anniken Kajander gratulerte alle store og små med det nye anlegget og kunne sammen med elevrådsrepresentantene Vilde Groseth og Theodor Jenshagen overrekke blomster til Mette Dramdal Jonsson som takk for jobben hun har gjort.

Etter åpningen var det full fart med både brett og sparkesykler på den nye banen, som er åpen for alle døgnet rundt.

Berømmer ungdommen
Mette berømmer på sin side lokale ungdommer fra Darbu og Vestfossen for deres innsats med å utforme den nye skateparken. De har testet ut under veis og kommet med viktige innspill. Hun lister opp Daniel Marthinsen, Olav Thygesen, Even Deilkås, Lars H. Pedersen og Mats Aasland. Alle har bidratt til å gjøre denne skateparken best mulig.

Området ved Darbu skole er nå blitt en liten idrettspark med en rekke tilbud. Men innbyggerne på Fiskum har ikke tenkt å gi seg med det. En ny flerbrukshall med fulle håndballmål er allerede planlagt. Nå gjenstår bare finansieringen av denne. Kim J. Lande mener dette er overkommelig å få til – om ikke inneværende år.

Ingen åpning uten boller og is på alle som ville ha. Dette var et populært tiltak selv om været etter hvert ble mildt sagt vått.
Del:
Annonse