19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

MS Eikern og Øvre Eiker Energi har inngått en samarbeidsavtale som skal utvikle konseptet rundt båtdriften, samtidig som det er satt av 450.000 over en femårs periode.

Lokalt energiselskap inngår samarbeid med MS Eikern

Øvre Eiker Energi AS og Eiker Turisttrafikk AS har nylig inngått et samarbeid om driften av MS Eikern. Det betyr tilføring av midler over en femårs periode som skal sette båt og Vestfossen på kartet.
Annonse

Dette er en avtale om et langsiktig og forpliktende samarbeid om videreutvikling av de mange mulighetene som MS Eikern inviterer til både for lokal befolkningen og tilreisende.

MS Eikern står sentralt i lokalbefolkningens hjerter både i og utenfor Vestfossen. Det er vanskelig å tenke seg en sommer på Eikern uten å kunne følge seilingene til MS Eikern med mange glade og skuelystne mennesker om bord. Vestfossen er kjent som en kulturhovedstad og MS Eikern seiler naturlig som en viktig kulturbærer på innsjøene Fiskumvannet og Eikeren, heter det i en pressemelding i dag.

Annonse

– Øvre Eiker Energi har AS skal sammen med Eiker Turisttrafikk AS utvikle et godt lokalt samarbeid i Vestfossen med et langsiktig perspektiv. Som en lokal samfunns- og hjørnestensbedrift i Øvre Eiker føler vi det viktig å kunne bidra til gode livs- og oppvekstsvilkår gjennom å støtte opp om konsepter som skaper glede, samhold og opplevelser i nærmiljøet, sier Morten Braarud, som er markeds- og kommunikasjonssjef i selskapet.

Under utvikling
– MS Eikern er et konsept og som vil være under stadig utvikling. Vi er veldig stolte og glade over å ha inngått denne avtalen med Øvre Eiker energi, sier daglig leder i Eikern Turisttrafikk AS, Jørn O. Kvilhaug.

Prosessen fram til denne avtalen har gitt begge parter gode ideer og planer på aktiviteter de skal sette til ut i livet de neste årene.

– Det er våre kunder på strøm, fiber og nett som gir oss økonomisk handlingsrom til å bidra tilbake til lokalsamfunnet. Det er helt avgjørende for oss, sier Morten Braarud.

Avtalen innebærer at Øvre Eiker Energi skal sammen med MS Eikerens ledelse utvikle nye tjenester og opplevelsestilbud for å sette båten og Vestfossen enda mer på kartet.

– Vi skal være med på flere tokt, blant annet i forbindelse med konseptet «Den flytende lærern» i sommer, sier Morten Braarud.

Han legger til at de synes det er viktig å kunne bidra til en varig og god økonomisk drift av MS Eikern og har derfor satt av en totalramme på 450.000 over en femårs periode.

– Gjennom kundeaktiviteter og lokal tilstedeværelse både i og utenfor båten ønsker vi å sette vårt preg på samarbeidet. Dette innebærer også gjensidig og god markedsføring av hverandre på aktuelle digitale flater og andre relevante fora vi vil operere i, sier Braarud.

Han understreker at de er i støpeskjeen hva gjelder utarbeidelse av ytterligere konkrete aktivitetsplaner.

Eikern er viktig
Øvre Eiker Energi AS og kommunens innbyggere har et helt spesielt og viktig forhold til Eikern. I tillegg til å være en flott sjø og et rekreasjonssted, så gir Eikern deg vann i springen og de lager strøm til deg i Vestfossen Kraftverk.

– Det at vi kan være med på et konsept som knytter opplevelser, kultur og livsnødvendigheter sammen på en naturlig måte, synes vi er svært spennende. Det er nettopp dette aspektet med bruken av vann som henger så godt sammen med Øvre Eiker Energi AS, sier styreformann i Eiker Turisttrafikk AS, Øivind Granlund.

– Vi gir våre passasjerer gode opplevelser på det samme vannet som Øvre Eiker energi benytter i sin virksomhet. Dette er sirkulær bruk i praksis, smiler han.

Avtalen er ledd i Øvre Eiker Energi AS sin strategi om å etablere minst ett langsiktig samarbeid med aktuelle parter i alle kommunens tettsteder.

Markeds- og kommunikasjonssjef, Morten Braarud, i Øvre Eiker Energi håper å kunne gi eikværinger og andre enda bedre opplevelser i forbindelse med MS Eikern enn tidligere.

Del:
Annonse