12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var restene av et slikt skrin som ble funnet på Sem gård utenfor Hokksund og som nå er laget i fullskala. Torsdag får ordføreren overrakt skrinet.

Vil overrekke relikvieskrin fra 700-tallet til kommunen

I flere år har to historieinteresserte metallsøkere forsynt fylkeskommunen og Historisk museum i Oslo med en jevn strøm av forhistoriske gjenstander fra området rundt Sem gård utenfor Hokksund.
Annonse

De to gjorde de første funnene der i 2013 og 2014, blant annet det som trolig er rester av et irsk relikvieskrin fra 700-tallet. Totalt finnes det bare 12 slike skrin i Europa som er bevart noen grad intakt. Tre av dem er funnet i Norge og to av dem i kvinnegraver fra vikingtiden.

Funnene på Sem ble starten på et samarbeidsprosjekt som har avdekket nye sider ved Øvre Eiker og Vikens historie. Nå jobber Viken fylkeskommune, Historisk museum, Buskerudmuseet, Øvre Eiker kommune og Norsk institutt for kulturminneforskning sammen om å sette opp en utstilling om funnene i 2022 og 2023.

Annonse

Torsdag 17. juni skal en fullskala modell av skrinet overrekkes ordfører Knut Kvale på rådhuset.

Del:
Annonse