19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lav smitte over tid gjør at Drammen kommune nå åpner opp og letter på en rekke tiltak. Du slipper blant annet å bruke munnbind. (Illustrasjon)

Fem nye smittetilfeller i Drammen – ett i Øvre Eiker

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Fire av tilfellene er russe-relaterte. I Øvre Eiker er det ett nytt tilfelle. Rørens skole er nå friskmeldt. Samtidig lettes det opp i Drammen.
Annonse

Fire av de smittede i Drammen er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller, mens smittesporing fortsatt pågår for det siste smittetilfellet.

– Vi må 12 dager tilbake i tid for å finne et høyere smittetall enn det vi rapporterer i dag. Men selv om smittetallene ligger så lavt som de gjør nå, må vi regne med at tallene varierer litt fra dag til dag. Vi ser ikke noe bekymringsfullt i dagens tall, selv om det er en liten økning fra de foregående dagene. Det er bare et par ukers tid siden vi var strålende fornøyde med å ha så få som fem rapporterte smittetilfeller, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Annonse

Han trekker også fram at fire av dagens smittetilfeller har en tilknytning til russefeiring og smitte blant russen. Det er med andre ord et relativt begrenset og oversiktlig miljø det påvises smitte i.

Flere lettelser i Drammen
Det lave smittetrykket har ført til at en del av tiltakene som er blitt innført i Drammen kommune for å begrense spredningen av koronaviruset, er avviklet. Fra og med i dag gjøres det ytterligere lettelser i koronarestriksjonene.

Det har lenge vært en begrensning i hvor mange personer som kan være til stede i private sammenkomster. Nå erstattes regelen om maksimalt 10 personer til stede samtidig til at vi kan ha inntil 10 gjester på private sammenkomster. Denne regelen gjelder i private hjem og hager.

I tillegg til de 10 gjestene kommer vertskapet. Personer som er fullvaksinerte mot covid-19-sykdom, de som har fått én dose og det har gått mellom tre og 15 uker etter at dosen er satt eller du har gjennomgått covid-19-sykdom, kommer i tillegg til de 10 gjestene du kan ha på besøk samtidig. Det må fortsatt være nok plass til at det er mulig å holde minst én meters avstand til ubeskyttede som ikke tilhører ens egen husstand.

Det åpnes nå for flere personer til stede på ulike arrangementer. På innendørs arrangementer som gjennomføres i leide lokaler, er det nå tillatt med inntil 20 personer. På øvrige arrangementer innendørs økes grensen i utgangspunktet til 50 personer. Men på idretts- og kulturarrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører Drammen kommune, økes antallsbegrensningen til inntil 100 personer. Dersom publikum sitter på faste, tilviste plasser, er det tillatt med inntil 200 personer.

Ved private sammenkomster utendørs på leide arealer, er det nå tillatt med inntil 30 personer. Det innføres nå også et par nye regler for utendørs arrangementer når adgangstester og koronasertifikat tas i bruk. Når publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser, åpnes det for inntil 400 personer i to grupper á 200 personer. Dersom publikum sitter på faste, tilviste plasser, er det tillatt med inntil 1.000 personer i fem grupper á 200 personer. I de to sistnevnte eksemplene er det altså en forutsetning at adgangstester og koronasertifikat benyttes.

Serveringssteder tillates nå å ha servering for privat sammenkomst for inntil 20 personer. Fram til nå har det vært en begrensning på ti personer. I tillegg utvides skjenketiden fra klokken 22.00 til 24.00. Serveringsstedene får også muligheten til å slippe inn gjester fram til midnatt.

Det kommer også lettelser i begrensningene i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år. Hittil har det vært en begrensning på inntil 10 personer som kunne delta på aktivitetene samtidig. Nå utvides denne grensen til 20 personer.

Påbudene om bruk av munnbind og hjemmekontor oppheves.

Endringene i forskriften gjelder fra og med 17. juni. I utgangspunktet skal den lokale forskriften oppheves onsdag 30. juni.

Siden begynnelsen av mars 2020 har 4.421 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 48 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Ett nytt smittetilfelle i Øvre Eiker
Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med koronavirus i Øvre Eiker det siste døgnet.

Vedkommende var allerede i karantene, og har kjent smittevei.

Andre testrunde ved Røren skole viste ingen nye positive tilfeller, og karantenen der er avsluttet.

Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 401 bekreftede tilfeller av korona i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 196 er smittet i 2021.

Del:
Annonse