23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sankthansbål er en hyggelig tradisjon, men sørg for å ha godkjennelsen i orden. (Foto: TasFotoNL/Shutterstock)

Brannvernforeningen: Sørg for en trygg sankthansfeiring

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiringen av sankthans.
Annonse

– Det er ikke fritt frem å tenne bål på sankthansaften. Hva som er tillatt av åpen ild er regulert i forskrift i den enkelte kommune. Hvis du planlegger et sankthansbål, må dette meldes inn og søkes tillatelse om, slik at unødige utrykninger unngås. Hvis du ikke allerede har søkt tillatelse, er nok fristen ute for i år, men sjekk hva som gjelder for din kommune, oppfordrer administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Han minner om at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller nær skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene gjennom lokal forskrift innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden.

Annonse

– Det er verdt å merke seg at det å gjøre opp ild utendørs handler om mer enn bålbrenning. Det omfatter for eksempel også bruk av engangsgriller, poengterer Søtorp og understreker at uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

Unngå miljøavfall
Erfaring viser at noen benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan utgjøre en risiko, men også hva som brennes. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Brannvernforeningen minner samtidig om at sankthansbål må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale. Før bålet tennes må vi også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en voksen edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket.

Advarer mot bensin
– Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, påpeker Søtorp.

Om noen likevel skulle være uheldig å pådra seg en brannskade er det viktig å kjenne til 20-20 regelen. Den innebærer at skaden må kjøles ned med cirka 20 graders vann i 20 minutter.

– Ved mistanke om en alvorlig brannskade på personer må du snarest ringe 113, understreker Søtorp.

– Vi ønsker ellers alle en trygg og hyggelig sankthansaften, med eller uten bål, sier han.

Her er noen enkle huskeregler for bålbrenning:

• Før du setter i gang, sjekk hvilke regler som gjelder i din kommune slik at du har tillatelsen i orden.

• Sjekk skogbrannvarselet til yr og ta hensyn til vindforhold.

• Før du tenner opp, sørg for å ha tilstrekkelig med slokkemiddel tilgjengelig.

• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

• Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det.

• Ha god avstand til bygninger og brennbart materiale.

• Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

• Det er forbudt å brenne plast og annet søppel.

• Bålet skal være helt slokket før du forlater det.

Del:
Annonse