25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale (t.h.) kunne før helgen motta denne modellen av et relikvieskrin fra 700-tallet. Her sammen med kommunalsjef Morten Lauvbu (t.v.) og Steffen Hansen. (Foto: ØEK)

Overrakte relikvieskrin fra 700-tallet til ordfører

For noen år siden fant metallsøkerne Steffen Hansen og Daniel Iliev Ødegård restene av et 1.300 år gammelt irsk relikvieskrin ved Sem gård i Hokksund. Funnene på Sem ble starten på et samarbeidsprosjekt som har avdekket nye sider ved Øvre Eiker og Vikens historie. 17. juni fikk ordføreren overrakt en fullskala modell av det historiske skrinet.
Annonse

I flere år har de to historieinteresserte metallsøkere forsynt fylkeskommunen og Historisk museum i Oslo med en jevn strøm av forhistoriske gjenstander fra området rundt Sem gård utenfor Hokksund. Steffen Hansen og Daniel Iliev Ødegård gjorde de første funnen på Sem i 2013 og 2014, blant annet det som trolig er restene av et irsk relikvieskrin fra 700-tallet.

På torsdag 17. juni var de med på overrekkelsen av en fullskala modell av skrinet til ordfører Knut Kvale, skriver kommunen på sine facebooksider.

Annonse

Ett av tolv skrin i Europa
«Hokksundskrinet» er det kalt i faglitteraturen. Det er et eksempel på en kunststil som henger sammen med utviklingen av en særegen stilart på de britiske øyer innenfor kirkekunsten.

Irland fikk sin første biskop allerede i år 431 og startet misjonsvirksomhet i Skottland på 500-tallet. Disse skrinene var viktige for den da tidlige katolske kirken, både fordi de inneholdt en relikvie og også fordi hver nye kirke måtte ha en slik relikvie i eller på alteret for å kunne være en kirke.

Totalt finnes det bare 12 slike skrin i Europa som er bevart i noen grad intakt. Tre av dem er funnet i Norge og to av dem i kvinnegraver fra vikingtiden. Plyndringene som begynte med angrepet på Lindisfarne på slutten av 700-tallet har vært den tradisjonelle forklaringen på dette, men det er heller ikke helt usannsynlig at det i løpet av vikingtiden har blitt gjort kristne misjonsfremstøt i Norge.

Gir nye svar om Øvre Eikers historie
Funnene på Sem ble starten på et samarbeidsprosjekt de siste syv årene som har avdekket nye sider ved Øvre Eiker og Vikens historie. Området har blitt kartlagt med georadar, det er gjort organisert metallsøking, gjort stedsnavnsanalyser og gravd sjakter med gravemaskin for å forstå denne gården og landskapets historie. Det pekes på Sem, eller Sjøheim som den opprinnelig het, som en sentral gård – et maktsentrum i regionen.

Blir stor utstilling
Nå jobber Viken fylkeskommune, Historisk museum, Buskerudmuseet, Øvre Eiker kommune og Norsk institutt for kulturminneforskning sammen om å sette opp en utstilling om funnene i 2022 og 2023.

Bernt-Egil Tafjord i Øvre Eiker kommune er prosjektleder for utstillingsprosjektet. Han forteller at utstillingen som Hokksundskrinet skal være en del av, vil settes opp på Veien kulturminnepark og på Kunstlaboratoriet i Vestfossen.

– Vi sitter nå med flere hundre fragmenterte gjenstander som har blitt hentet ut av pløyelaget med metalldetektor og kan stille ut noen av dem. Å stille ut arkeologisk gjenstander er i utgangspunktet veldig kostbart og krevende å formidle. Det hadde ikke vært mulig uten bidrag fra Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB, sier han.

I tillegg er mange gjenstander i biter. Å gjøre denne historien lesbar for publikum er en spennende utfordring, men å lage en slik fullskala modell av Hokksundskrinet er helt nødvendig for at publikum skal få et inntrykk av hva det dreier seg om.

Fikk hjelp av spillutvikler
Nils Anderssen har laget skrinet som ble vist frem for ordfører Knut Kvale. Han var med på Teams fra Oslo under overrekkelsen og forklarte hvordan han har jobbet med skrinet og andre gjenstander.

Anderssen jobber som spillutvikler, men er også aktiv i reenactment-miljøet* og kjent for å fremstille kopier av arkeologiske gjenstander bygd opp av digitale og printede 3D-modeller. Han har blant annet laget en kopi av det ikoniske Snartemosverdet fra folkevandringstiden for Nasjonalmuseet.

For å få et helt skrin ut av delene fra Sem måtte han hente inspirasjon fra flere av de kjente relikvieskrinene og gjorde samtidig noen oppdagelser om skrinets bruk.

Skal brukes i historieformidling i Eiker
Etter at utstillingene pakkes ned, vil Hokksundskrinet fortsatt være i Eiker. Skrinet skal da inngå i historieformidlingen på skolene i Øvre Eiker gjennom Den kulturelle skolesekken. Og hvem vet? Kanskje vil det være flere funn som blir fremstilt på samme måte innen utstillingen åpner?

*Reenactment er en rollespill-liknende aktivitet der historiske epoker eller hendelser, ofte berømte slag, blir gjenskapt med deltakere som etterstreber å lage og bruke tidsriktige drakter og utstyr. Wikipedia.

Del:
Annonse