25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lesebrevforfatter Sigrid Lien Sagabråten.

LESERINNLEGG: Videregående skal være gratis

I dag er videregående gratis på papiret. Likevel ender både elever og foreldre opp med å betale flere tusen kroner av egen lomme for at elevene skal få dekket obligatoriske utgifter i forbindelse med skolen.
Annonse

Senterpartiet mener at denne situasjonen er uholdbar, og vil derfor at både utstyrsstipendet og borteboerstipendet for videregåendeelever økes.

Å øke stipendet er en liten pris å betale for at flere skal trives på skolen og velge utdanninger som de trives med. Derfor må vi ta grep nå.

Annonse

Til tross for at fagbrev i økende grad blir etterspurt, ser vi at stipendet på yrkesfag kun dekker en brøkdel av obligatorisk utstyr, og resten må dekkes av egen lomme. Også på idretts-, musikk, dans og drama og medielinja er det store kostnader som ikke blir dekket av stipendet.

Samtidig forventer vi at elevene som bor på hybel skal klare seg med under 5.000 i måneden. Det sier seg selv at dette regnestykket ikke går opp. Resultatet er at mange ser seg nødt til å jobbe så mye at det påvirker skolen, bruke så lite penger på mat at de sliter med å konsentrere seg eller at foreldre føler seg presset til å ta regningen. Dette kan igjen føre til lavere motivasjon, resultater og at viktige studielinjer blir valgt bort.

Senterpartiet mener at økonomi aldri skal være en terskel for å velge det studieprogrammet man ønsker på videregående. Vi vil derfor heve borteboerstipendet og utstyrsstipendet slik at reelle studiekostnader blir dekket.

Sigrid Lien Sagabråten
leder i Buskerud Senterungdom

Del:
Annonse