16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Posisjonens gruppeledere i Drammen ønsker studenter velkommen til å bosette seg i kommunen. (Foto: Drm24 / Drammen kommune)

LESERINNLEGG: Velkommen til lokaldemokratiet, studenter!

Med over 2.000 studenter er det ingen overdrivelse å si at Drammen er en studentkommune. Drammen har imidlertid hatt utfordringer i mange år med at studentenes tilhørighet til byen har vært forholdsvis svak.
Annonse

De har manglet et studenthus, boligutviklingen har gått tregt, og studentene har ikke vært representert i lokaldemokratiet. I år har studentene satt på agendaen at de har manglet et reelt lokalt fastlegetilbud – samtidig som den årlige helse- og trivselsundersøkelsen blant studentene (SHOT), viser stadig mer alarmerende tall.

Denne manglende tilhørigheten er ikke en gunstig situasjon – ei heller for kommunen. Kun 535 av studentene er folkeregistrert i Drammen – selv om det store flertallet har adresse her.

Annonse

Hvorfor er dette et problem?
Selv om ca. tre firedeler av studentene altså er folkeregistrert i andre kommuner, så er de likevel vårt ansvar i form av beredskap og ulik infrastruktur, samt noen tjenester. Samtidig er det deres folkeregistrerte hjemkommuner som mottar innbyggertilskuddet på 25.000 per hode.

Det skal naturligvis være frivillig å folkeregistrere seg hvor de selv ønsker. Men vi i den politiske posisjonen har likevel bestemt oss for å satse på at flest mulig melder flytting til Drammen.

Den kortsiktige motivasjonen med tilfall av innbyggertilskudd er naturligvis også viktig, men det klart viktigste perspektivet er på lang sikt: Drammen trenger flere unge innbyggere. Vi trenger kompetanse, gode ideer, arbeidskraft og entreprenørskap. Vi har behov for både bolig- og næringsvekst.

Derfor mener vi det bør være høyt prioritert å gjøre alt vi kan for at studentene opplever Drammen som et så trivelig sted å bo, være og jobbe at de ikke bare melder flytting, men også blir værende her etter endte studier.

De beste til å fortelle oss politikere hva som skal til for at studentene vil bo og bli i Drammen, er naturligvis studentene selv.

Derfor er vi i posisjonen veldig stolte av at vi fra høsten etablerer et eget studentråd i Drammen.

Drammen har allerede Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, som er lovpålagte. Studentrådet, som vi oppretter på eget initiativ, vil gå inn i denne rådsstrukturen, og bli en del av det ordinære politiske møtehjulet. Det betyr i praksis at Studentrådet, som skal settes sammen av studenter fra Studentsamfunnet og Studentdemokratiet samt politikere, vil inviteres til å avgi uttalelser i alle saker som angår studentene.

Dette vil gi oss politikere mye bedre tilgang på nødvendig kunnskap og innspill for å skape en bedre kommune – også for studentene våre.

Studentrådets første oppgave, når de konstitueres i september, vil bli å svare oss på en helt konkret sak: Hvilke tiltak er de riktigste for å stimulere til at flere studentene vil folkeregistrere seg i Drammen? Er det gratis busskort, fribilletter til kino og konserter, eller noe helt annet? Vi ser fram til å få gode svar fra vårt nye råd.

Et av tiltakene vi allerede vet studentene ønsker seg, er et eget hus. Vi gleder oss derfor til at det nye studenthuset på Papirbredden, som kommunen, studentene og Papirbredden har samarbeidet om å etablere, åpner til vinteren.

Nye Drammens visjon er at vi skal bli et godt sted å leve. Studentenes innspill er helt sentrale for at vi skal lykkes med å oppnå denne visjonen.

Vi ønsker studentene hjertelig velkommen inn i lokaldemokratiet, og gleder oss til et godt samarbeid i årene framover.

Gruppelederne i posisjonen

Herman Ekle Lund (V)
Eivind Knudsen (AP)
Cathrin Janøy (MDG)
Gro Nyhus (SP)
Rune Kjeldsen (SV)

Del:
Annonse