22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vandring i Hans Nielsen Hauges fotspor på Fredfoss i Vestfossen. (Foto: Ståle Berdal)

Populær vandring i Hans Nielsen Hauges fotspor i Eiker

Det er 250 år siden gründeren og folkeopplyseren Hans Nielsen Hauge ble født. På Eiker igangsatte Hauge og vennene hans både industri og menighetsarbeid som ga viktige impulser i utviklingen av vårt folkestyre. Jubileet ble markert med en vandring i Hauges fotspor.
Annonse

Papirmølla på Fredfoss i Vestfossen og Solberg Spinderi i Solbergelva ble igangsatt av haugianerne. Men Hans Nielsen Hauge endte sin gjerning på Eiker i fengselet i Hokksund.

Eiker historielag arrangerer vandringer i Hans Nielsen Hauges fotspor på Eiker i sommer. Den første turen gikk lørdag 12. juni fra Fossesholm herregård til Fredfoss hvor Eiker papirmølle lå (1802-1879).

Annonse

Eldar Steen – også kalt «Mr. Fossesholm» – var en glimrende turguide for de vel 30 som var med på 45 minutter rolig vandring i det frodige juni-landskapet opp til det gamle industriområdet ved Møllabekken.

Der ble de møtt av Arne Johannessen, vaktmester og kjentmann ved Fredfoss konferansesenter. Her ble det orientering og omvisning i det flott restaurerte gamle hovedhuset fra 1802 og i fabrikkbygningene som inneholder et stort konferansesenter, barnehage, fysioterapi, gymnastikksal og kraftverk.

Et 30-talls personer var med på den første vandringen i Vestfossen. Etter sommeren kommer det en ny vandring – i Solbergelva. (Foto: Ståle Berdal)

Kraften herfra forsyner området med elektrisk strøm store deler av året. Det er menigheten Brunstad Christian Church («Smiths venner») som har eid stedet de siste 20 åra. De har investert store pengemidler og mye dugnadsarbeide på de gamle bygningene.

Omvisningen ble avrundet med allsang i den store plenumssalen med salmen « No livnar det i lundar» akkompagnert av guide Eldar Steen.

I høst følger Eiker Historielag opp Hauge-jubileet med en vandring ved Solberg Spinderi i august, og et foredrag med Per Olaf Lundteigen på Fossesholm i oktober. Informasjon om disse kommer i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Hovedhuset på Fredfoss er godt tatt vare på og det er investert mye penger i denne eiendommen.
(Foto: Bjørn Kristoffersen)
Turfølget på vei opp til Fredfoss hvor de fikk omvisning i regi av Arne Johannessen.
(Foto: Bjørn Kristoffersen)
Del:
Annonse