28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

På det siste stortingsmøtet ble revidert nasjonalbudsjett behandlet. (Foto: Stortinget)

Siste dag i Stortinget: Dette har politikerne jobbet med

Fredag 18. juni avsluttet Stortinget sitt arbeid for denne perioden. Foreløpige tall for sesjonen og perioden forteller om stor aktivitet. Blant annet er det denne sesjonen satt rekord i antall representantforslag og innstillinger.
Annonse

En sesjon og en fireårsperiode går mot slutten. Fredag 18. juni avsluttet Stortinget sitt arbeid. Fordi det er valgår i år, skal representantene som utgjør dagens storting i utgangspunktet ikke møtes flere ganger. Men dersom det er behov kan Stortinget kalles sammen.

Perioden preget av pandemien
– Denne perioden vil særlig bli husket for at den i en lang periode er gjennomført under en pandemi som preger hele verden – og som påvirker oss fortsatt. Selv om vi ikke kjenner de langsiktige konsekvensene, vet vi at vi her i Norge vil vi komme oss mer helskinnet gjennom pandemien enn mange andre. Og at det blant annet skyldes vedtak vi har gjort i stortingssalen, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Annonse

– Pandemien har minnet oss om hvilket ansvar som alltid hviler på oss som folkevalgte, ikke minst i en krisesituasjon. En pandemi stopper mye av samfunnslivet, men den fritar ikke Stortinget for sine oppgaver. Derfor skal vi være fornøyd med at vi gjennom felles innsats også har lyktes i å holde Stortingets ordinære parlamentariske virksomhet oppe gjennom krisen, legger hun til.

Noen sentrale tall
Den foreløpige statistikken forteller blant annet følgende:

Sesjonen 2020-2021:
• Aldri har det i en sesjon blitt fremsatt flere representantforslag – 298 – eller vært avgitt flere innstillinger – 672 – enn i den inneværende.

Perioden 2017-2021:
• Det er avholdt 393 møter i Stortinget.

• Regjeringen har fremmet 746 saker for Stortinget og holdt 66 redegjørelser.

• Representantene har fremmet 886 representantforslag, regjeringen har besvart 180 interpellasjoner og komiteene avgitt 1909 innstillinger.

• Antallet skriftlige spørsmål fra representantene er nå oppe i 7.885, mens det er stilt 975 spørsmål i den ordinære spørretimen og 574 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen.

• Også antallet anmodningsvedtak fortsetter å stige, og er nå oppe i over 1300.

Om avslutning og nytt storting
Ettersom Stortinget avsluttet sitt arbeid fredag, 18. juni, innebar det blant annet at stortingsrepresentantene underskrev protokollen i stortingssalen. Dagens storting er det gjeldende storting ut september. Stortinget kan tre sammen ved behov, og det er presidentskapet som i så fall fatter beslutning om det.

Et nytt storting trer sammen 1. oktober, etter stortingsvalget 13. september. Konstituering er 9. oktober og høytidelig åpning 11. oktober.

Du kan lese mer om hva stortingspolitikerne har jobbet med HER

Stortingsrepresentantene undertegner protokollen på det siste stortingsmøtet i denne stortingsperioden. Her er det Ruth Grung (AP) som signerer. Nærmest står Anniken Huitfeldt (AP), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Eirik Sivertsen (AP). (Foto: Stortinget)
Del:
Annonse