23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Etterspørselen er så stor at ikke alle som ønsker oppkjøringstime for motorsykkel kommer til å få det denne sesongen.

Pandemien har gitt førerkort-boom – ikke alle får «lappen»

Det siste året har kollektivtransport vært uaktuelt for mange. Det har ført til rekordstor pågang for oppkjøringer hos Statens vegvesen. For stor motorsykkel kan ikke Statens vegvesen garantere at du får tatt «lappen» før sesongen er over.
Annonse

– Det er tydelig at pandemien har bidratt til at flere, særlig rundt de større byene, nå ønsker å ta førerkort, sier Henning Harsem i Statens vegvesen.

I perioden januar til mai i 2021 har Statens vegvesen gjennomført hele 60.011 oppkjøringer, mot 53.200 i samme periode i 2019, som var siste normalår. Sensorene har jobbet både lørdager og mange kvelder, i tillegg til ordinær arbeidstid. Ansatte som har gyldig sensorkompetanse, men som har andre oppgaver i det daglige, har også hjulpet til med å avvikle oppkjøringer. Statens vegvesen arbeider også for å engasjere tidligere sensorer til å hjelpe oss å ta unna køen.

Annonse

Ikke mange nok
– Selv om vi har flere oppkjøringstimer tilgjengelig enn noensinne, er det ikke nok. Det vil dessverre være lang ventetid gjennom hele sommeren og utover høsten, sier Harsem.

Situasjonen er nå så krevende at de ikke klarer å gjennomføre så mange motorsykkelprøver som det etterspørres denne sesongen, og mange må vente til neste sesong.

Trafikksikkerhetshensyn trumfer kø
Samtidig er det viktig at de som kommer til oppkjøring er så godt forberedt at de står. Hittil i år er strykprosenten 23 prosent i klasse B (personbil).

– Hvis du stryker på oppkjøringen kan det bli lenge til neste mulighet. Selv om vi står i en krevende situasjon med lange ventetider, så kompromisser vi ikke med kravene som stilles under oppkjøringen, sier Harsem.

Lys i tunnelen
Pandemien har vært en enorm belastning for hele samfunnet, også for Statens vegvesen. Men situasjonen vil bli bedre.

– Når vi etter hvert får vaksinert alle sensorene og smittenivået fortsetter å synke, så kan sensorene øke ambuleringen mellom trafikkstasjonene. Da kan vi i større grad sette inn innsatsen der behovet er størst. Når smittenivået går ned vil det også bli færre ansatte som havner i karantene, og vi får færre kandidater i samme situasjon. Det vil bidra til at vi får gjennomført flere oppkjøringer, sier Harsem.

Utdanner flere sensorer
Det ansettes nå så mange sensorer som vi klarer å utdanne til enhver tid. Det vil bety en løpende forbedring av situasjonen i tiden fremover. Nyansatte sensorer må gjennomføre nødvendig utdanning, slik at det tar noe tid før de er virksomme.

– Jeg har stor forståelse for at mange er utålmodige etter å få oppkjøringstime. Situasjonen vil bli bedre, selv om det fortsatt vil være lang ventetid også etter sommeren, sier Harsem.

Del:
Annonse