27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hvert år dør det flere i boligbranner i Norge. Siste halvår omkom 20 personer. (Illustrasjonsfoto: OBRE)

Færre omkommer i brann – men 20 mistet livet første halvår

20 personer omkom i branner her i landet i løpet av årets seks første måneder. Det er fem færre enn i første halvår i fjor. Blant de omkomne i første halvår var 11 menn og ni kvinner. Blant disse var fire barn under 16 år.
Annonse

– Vi har en nullvisjon og jobber kontinuerlig med den for øyet når det gjelder omkomne i brann. Et hvert dødsfall som følge av brann er selvfølgelig ett for mye, og det gjør ekstra sterkt inntrykk når det er barn blant de omkomne, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Halvårstallene er hentet fra statistikken til DSB. Uten å legge for stor vekt på resultatet så langt i år, mener Søtorp det er positivt at antall omkomne har gått ned sammenlignet med halvårsresultatet for 2020. I hele fjor omkom totalt 45 personer i brann: Av disse var 28 menn og 17 kvinner.

Annonse

Markant bedring over tid
– Vi vet av erfaring at brannskadebildet og antall omkomne i brann kan endre seg raskt. Dessverre har dødsbrannstatistikken ofte forverret seg utover høsten og frem mot jul og nyttår, påpeker Søtorp.

Han er imidlertid glad for at dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring over tid. Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Dersom vi kun regner med de siste fem årene, ligger snittet på 38 omkomne.

Kan gjøre mer
Søtorp mener det er mulig å få redusert antall omkomne i brann ytterligere gjennom en forsterket satsing på forebyggende arbeid.

– Vi tror det er mulig å fjerne brann som livstruende hendelse. Men det krever langvarig og systematisk arbeid for å øke brannsikkerheten i samfunnet og særlig for de risikoutsatte gruppene. En viktig forutsetning er at samarbeidet mellom helse, brann og politi forsterkes, formaliseres og følges opp, poengterer Søtorp.

Han viser til at eldre pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er utsatte grupper som går igjen på dødsbrannstatistikken. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene, Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Del:
Annonse