16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Reiselivet er fortsatt sterkt berørt av korona-pandemien, og er den bransjen med flest ledige, melder Nav. (Illustrasjon)

Solid nedgang i antall arbeidsledige i juni i Vest-Viken

I juni var 14.666 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 5,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 2.445 færre enn ved utgangen av mai.
Annonse

I Øvre Eiker er det nå 242 helt ledige og det er en nedgang på 21 siden utgangen av mai. Det er også 172 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg kommer det 93 personer som er på ulike tiltak – en oppgang på 34 i forhold til i fjor.

I Drammen er det nå 1.799 helt ledige. Det tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 357 i forhold til utgangen av mail. I forhold til samme tid i fjor er det 1.066 færre helt ledige i Drammen nå. I tillegg er det 470 på ulike tiltak, noe som er 188 flere enn på samme tid i fjor.

Annonse

Blant arbeidssøkerne var 7.310 personer registrert som helt ledige ved utgangen av juni, noe som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed likt som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 8.715 personer, noe som tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 5.951 registrert som delvis ledige.

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med forrige måned. I juni var 5.951 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 894 personer (- 13 prosent) sammenlignet med mai. De delvis ledige utgjør nå 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Ytterligere lettelser i nasjonale og lokale smitteverntiltak og gjenåpning av samfunnet har bidratt til en betydelig nedgang i ledigheten. I juni så vi en kraftig nedgang både blant delvis ledige og helt ledige. Den største nedgangen i antall delvis ledige finner vi innen butikk og salgsarbeid, mens det er reiseliv og transport som har den største nedgangen blant helt ledige, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med mai har det i Vest-Viken vært en nedgang i ledigheten i alle yrkesgrupper, med unntak av barne- og ungdomsarbeid som har en økning på 6 prosent. Størst nedgang i helt ledige har vi sett innen reiseliv og transport med 610 personer (- 38 prosent), serviceyrker og annet arbeid med 181 personer (- 18 prosent) og bygg og anlegg med 181 personer (- 19 prosent)

Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen med flest ledige i Vest-Viken, med 1.003 helt ledige personer ved utgangen av juni. Deretter kommer butikk- og salgsarbeid (827 personer), serviceyrker og annet arbeid (806 personer) og bygg og anlegg (751 personer).

I Vest-Viken registrerte Nav 4.465 nye ledige stillinger i juni. Det er 662 flere enn i mai.

Del:
Annonse