13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I løpet av året vil Vestre Viken HF innføre digital postgang for alle som kan motta det via Helseboka.no eller andre digitale postkasser dersom pasientene har det. Det er raskere og billigere for sykehuset. (Skjermdump)

Vestre Viken innfører digitale pasientbrev – raskere og billigere

Digitale brev fra Vestre Viken blir nå tilgjengelig for pasienter. Det gjelder blant annet innkallingsbrev og andre brev fra Vestre Viken som sendes på Helsenorge.no. Det er både raskere og billigere.
Annonse

Pasienter som ikke bruker Helsenorge.no vil få brevet i sin digitale postkasse eller som vanlig post, dersom de har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon.

– På denne måten får pasientene mulighet til å motta brevet digitalt med en gang det er sendt, og slipper å vente til det kommer i posten som i dag. Tjenesten forenkler pasientenes kontakt med oss, sier lokal prosjektleder Tonje Tovmo.

Annonse

Digitale brev er et tilbud til de som ønsker det og er digitalt aktive. Pasienter som har reservert seg mot å være digitalt aktive, får brevet sendt som vanlig post, sier hun.

Pasientene forventer digitale løsninger
Thomas S. M Blancaflor er pasientenes representant i prosjektet Digital utsending av brev, og han ser frem til tjenesten som nå lanseres.

– Det er forventninger om at vi samhandler digitalt på samme måte i helsevesenet som ellers i samfunnet. Det er derfor veldig viktig at sykehusene øker pasientenes tilgang til digital informasjon. Fordelen med digital dialog er at vi får raskere kommunikasjon, sier Thomas.

Slik er tjenesten
Sykehuset sender digitale innkallingsbrev og andre brev til deg som pasient fra den elektroniske pasientjournalen. I stedet for å skrive ut brevet og sende i posten kan helsepersonell nå velge å sende brevet digitalt.

Du vil deretter motta brevet på helsenorge.no. Pasientene vil også kunne gjenfinne brevet i arkiv. Dersom du ikke har tatt i bruk helsenorge.no, men har opprettet en digital postkasse på Digipost eller e-Boks, vil du få brevet dit.

Barn under 16 år mottar ikke digital post. De vil motta brev slik som de gjør i dag.

Helsepersonell kan velge å sende brevet på papir dersom det er medisinske eller andre forhold som krever dette, til tross for at du har opprettet digital postkasse.

Hva kan ikke sendes digitalt?
Brev med svarkonvolutter, blanketter, urinprøveglass og blodprøverekvisisjoner kan ikke sendes digitalt. Disse brevene vil du fremdeles motta som vanlig post.

Først ut
Den nye digitale tjenesten til pasientene er tatt i bruk ved flere andre helseforetak i Helse Sør-Øst og derfor kan pasienter som er blitt behandlet ved andre foretak i regionene allerede nå lese brevene sine på helsenorge.no. Etter planen innføres tjenesten for alle foretakene i regionen i løpet av 2021.

Fakta
• Tjenesten er en del av den nasjonale helseportalen helsenorge.no som forvaltes av Direktoratet for e-helse.

• Digitale brev er et delprosjekt under Digitale innbyggertjenester Helse Sør-Øst, et prosjekt under Program for Regional klinisk løsning (RKL) i Helse Sør-Øst.

Tjenesten forenkler pasientenes kontakt med oss, sier lokal prosjektleder Tonje Tovmo.

Del:
Annonse