20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er mest sannsynlig funnet fem tilfeller med koronasmitte i Drammen med Delta-varianten som er langt mer smittsom en det «vanlige» koronaviruset. John David Johannessen er bekymret.

Fem sannsynlige tilfeller av Delta-varianten påvist i Drammen

Drammen kommune har fått meldt fire sannsynlige smittetilfeller av Delta-varianten fra laboratoriet ved Drammen sykehus. I tillegg tilsier kommunens egen smittesporing at det er ytterligere ett tilfelle av denne varianten.
Annonse

– Det er gjennomført screening for virustyper for dem som har fått påvist smitte de siste dagene. Denne screeningen er ikke det endelige svaret, men erfaringsmessig gir resultatet gode indikasjoner på hvilke virusvarianter folk er smittet av. Og nå har vi altså fått meldt fire tilfeller med sannsynlig Delta-variant, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dette betyr at denne varianten er påvist i Drammen kommune for første gang. I tillegg til de fire tilfellene som er meldt til kommunen fra laboratoriet ved Drammen sykehus, har kommunens egen smittesporing kartlagt ytterligere ett sannsynlig tilfelle av smitte med det som først ble omtalt som den indiske varianten.

Annonse

– Denne prøven er foreløpig ikke testet for Delta-varianten. Men ut fra smittesporingen er vi nokså sikre på at dersom de fire førstnevnte tilfellene er av denne varianten, så er den siste også det, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen sier at det bare har vært et tidsspørsmål før de første tilfellene av Delta-varianten ville bli påvist i Drammen kommune. Denne varianten er påvist i flere kommuner rundt Drammen, og det ventes at den vil være den dominerende virusvarianten i løpet av noen uker.

De fem tilfellene som sannsynligvis er av denne mer smittsomme varianten, hører til to separate smittekjeder. Begge disse smittekjedene har ukjent opphav og forbindelse til andre kommuner.

– I begge smittekjedene er det personer som har tatt buss for tog til og fra Oslo. Alle som reiser kollektivt bør være oppmerksomme på smittevernreglene og sørge for at de utsetter seg selv og andre for minst mulig smittefare, sier John David Johannessen.

I utgangspunktet håndteres smittetilfeller av Delta-varianten på samme måte som smittetilfeller av Alfa-varianten som har vært dominerende i både Drammen kommune og landet for øvrig de siste månedene.

– Det er likevel slik at smittesporing er til dels umulig på en del offentlige steder, og potensialet for smitte av ikke kartlagte personer er til stede. Bruk av Smittestopp-appen anbefales. Denne kan bidra med smittesporing når de involverte ikke kjenner hverandre. Generelt er anbefalingen at personer tester seg ved symptomer på koronasmitte. Dette gjelder i særdeleshet alle som reiser kollektivt. De bør ha en veldig lav terskel for å teste seg ved de minste tegn til symptomer. Vi vet at deltavariantene smitter enda lettere enn andre virusvarianter, og på kollektivtransport kan det være vanskeligere å holde avstand til andre, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Del:
Annonse