15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nå er inntaket til videregående opplæring i Viken klart. Mange står uten tilbud, men det kan fort endre seg i andre opptak. (Foto: Viken fylkeskommune)

40.713 søkere får nå tilbud om skoleplass – 2.550 uten tilbud

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er nå klart. Det var totalt 46.878 søkere. Av disse hadde 42.755 søkere ungdomsrett i Viken fylkeskommune. Etter 1. inntak er det totalt 2.550 søkere med ungdomsrett uten tilbud fordelt på hele fylkeskommunen. Av disse er det 1.468 søkere til Vg1.
Annonse

På samme tid i fjor var 15 prosent av plassene på Vg1 reservert til de som stod helt uten tilbud etter to inntaksrunder i henhold til tidligere politisk vedtatt inntaksordning for Viken fylkeskommune. I 2021 er fem prosent av plassene reservert i tilfelle feil i inntaket. Disse blir plassene blir tatt med i senere ordinære inntak.

Nærskole
I henhold til den nye inntaksordningen for Viken fylkeskommune får søkerne på Vg1 ekstra poeng når de søker sin nærskole. Det gis ikke nærskolepoeng til tilbud som kun finnes på noen få skoler, som for eksempel treårig yrkesfaglige løp med studiespesialisering og 4-årige YSK-løp som fører til både yrkes- og studiekompetanse. 

Annonse

Nærskolen gir søkerne en prioritering, ikke en rett til nærmeste skole. Det er avhengig av søkermønsteret. Ved inntak til Vg2 og vg3 blir søkerne prioritert innenfor et større område.

Tekstmelding
Søkere som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden, vil få en tekstmelding om at inntaket er klart.

De må da logge seg inn med Min ID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. Det er ikke nødvendig å legge inn svar hvis det er registrert forhåndssvar. De søkerne som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på www.vigo.no dersom de ønsker det, eller de kan sende svarkortet per post til inntakskontoret.

Husk svarfristen 19. juli!
– Det er viktig at alle søkerne svarer innen fristen 19. juli. Det gjelder både de som har fått et tilbud og de søkerne som kun mottar tilbud om plass på venteliste. De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass. Søkere som har registrert forhåndssvar på sin søknad før 1. juli, behøver ikke å svare på tilbudet nå, med mindre de skal endre tidligere svar.

– Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Inntakskalender
10. juli første inntak. Husk svarfrist 19. juli. Får du ikke skoleplass i førsteinntaket er du med i neste inntak.

25. juli – andre inntaksrunde. Husk svarfrist 1. august.

2. august til 1. september – suppleringsinntak. I disse inntakene er det kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass som er med. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til suppleringsinntak.

Alle søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune vil få et opplæringstilbud innen 1. september.

Dette skjer etter 1. inntak
Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres 25. juli. Det er alltid søkere som svarer nei til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.

Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men vi regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.

Etter 2. inntak er det et oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med.

Husk å søke om skoleskyss
Elever som trenger skoleskyss til og fra skolen, må selv søke om det hvis de bor i tidligere Østfold eller Buskerud. De som bor i tidligere Akershus, trenger ikke å søke. Søknad bør sendes inn så snart de har fått tilbud om skoleplass.

Del:
Annonse