24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Arbeidsledigheten totalt går ned når vi tar med delvis ledige, men det har vært en økning i helt ledige i løpet av juli. Butikk- og salgsarbeid er blant bransjene som øker. (Illustrasjon)

Vest-Viken: Markant nedgang i den totale arbeidsledigheten i juli

I juli var 13.295 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. Men antall helt ledige har gått opp i løpet av juli. Situasjonen er likevel langt bedre enn for ett år siden.
Annonse

5,2 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 1.371 færre enn ved utgangen av juni.

I Drammen er det nå 2.073 helt ledige. Det tilsvarer 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er 1.079 færre enn på samme tid i fjor. Det er likevel en økning på 174 i forhold til ved utgangen av juni. I tillegg er det 41 personer på ulike tiltak.

Annonse

I Øvre Eiker er ledigheten nå nede på et «normalt» nivå med 246. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er 251 færre enn på samme tid i fjor. Det er likevel en liten økning i juli på fire personer. I tillegg kommer det 93 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak.

7.905 helt ledige i Vest-Viken
Blant arbeidssøkerne var 7.905 personer registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Vest-Viken ligger dermed likt som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 9.157 personer, noe som tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 4.138 registrert som delvis ledige.

Antallet delvis ledige har gått ned sammenlignet med forrige måned. I juli var 4.138 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 1.813 personer (- 30,5 prosent) sammenlignet med juni. De delvis ledige utgjør nå 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

– I løpet av juli er det blitt 1.371 færre arbeidssøkere i Vest-Viken. Antallet delvis ledige er kraftig redusert, selv om antallet helt ledige stiger noe. Det er uansett gledelig å se at stadig flere nå er tilbake i full jobb, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Ledighet etter bransje
Sammenlignet med juni har det i Vest-Viken vært en økning i ledigheten i flere yrkesgrupper i juli. Størst økning i helt ledige ser vi innen barne- og ungdomsarbeid med 133 personer (+ 52 prosent), ledere med 99 personer (+21,5 prosent) butikk- og salgsarbeid med 88 personer (+ 10,6 prosent) og undervisning med 78 personer (+ 56,5 prosent)

Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen med flest ledige i Vest-Viken, med 1.000 helt ledige personer ved utgangen av juli. Deretter kommer butikk- og salgsarbeid (915 personer), serviceyrker og annet arbeid (876 personer) og bygg og anlegg (725 personer).

I Vest-Viken registrerte NAV 2.592 nye ledige stillinger i juli. Det er 1.873 færre enn i juni.

Del:
Annonse