14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalteren har formelt godkjent flere grensejusteringer mellom Øvre Eiker og Drammen. Blant annet blir boligene i Klommesteinveien overført til Øvre Eiker. (Foto: Google)

Fra nyttår endres grensene mellom Øvre Eiker og Drammen

Statsforvalteren har nå gjort vedtak om grensejustering mellom Drammen og Øvre Eiker slik kommunene selv har foreslått. Statsforvalteren legger i vedtaket vekt på at det er gjort en grundig utredning og at de foreslåtte grensejusteringene er gjort i full enighet mellom kommunene, berørte innbyggere og næringsliv.
Annonse

Det betyr at det nå blir mer naturlige grenser til det beste for alle parter.

Endringen gjelder i områdene Nesthorne/Nedberg, ved Loe Betongelementer, Hagaøya, Klommesteinveien og Horgen. Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har lagt stor vekt på at endringene tjener innbyggerne, næringslivet og det offentlige tjenestetilbudet.

Annonse

Blant annet blir en liten del av Hagaøya, som har befunnet seg i Drammen, nå overført til Øvre Eiker slik at det kun er én kommune som har ansvar for skjøtsel der. Dagens kommunegrense går også tvers gjennom bygget til Loe Betongelementer. Fra nyåret vil hele tomta ligge i Drammen kommune. I Klommesteinveien har et boligfelt vært delt mellom to kommuner, dette vil fra neste år ligge i Øvre Eiker kommune.

Fornøyde ordførere
– Dette er en ønsket grensejustering fra begge kommuner, sier ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg.

– Grensejusteringen bidrar til arealmessige oppryddinger, men ut over det får den små konsekvenser. Justeringen skjer gjennom et godt samarbeid mellom våre to kommuner, og bare understreker det gode naboskapet mellom Øvre Eiker og Drammen, sier hun.

Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, er også fornøyd med utfallet.

– Veldig bra at denne prosessen er i mål. Alt har foregått i fred og fordragelighet, og vi har nå en mer praktisk og logisk løsning for kommunegrensen mellom Drammen og Øvre Eiker for alle berørte parter. En stor takk til administrasjonene i begge kommuner som har håndtert dette og kommet fram til tjenlige løsninger for alle, sier Kvale.

Den formelle endringen på kartet mellom kommunene trer i kraft den 1. januar 2022.

Du kan lese hele vedtaket til Statsforvalteren her (PDF

Del:
Annonse