29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leerbrevforfatter Lavrans Kierulf. (Foto: Drammen Live 24)

LESERINNLEGG: Senterpartiets forklaringsproblem om Viken

Vikens fremtid seiler opp som et viktig tema i valgkampen. Den gigantiske fylkeskommunen som går fra Halden til Hallingskarvet skal visstnok avvikles om Senterpartiet får en hånd på rattet.
Annonse

Fremskrittspartiet ønsker å nedlegge hele forvaltningsleddet som fylkeskommunen representerer – og er derfor i utgangspunktet positive.

Det er imidlertid en del vesentlige spørsmål som bør avklares. Det er grunn til å spørre om Senterpartiet mener alvor eller om dette bare er en valgkampbløff.

Annonse

Stortingets eneste oppgave i dette er å innvilge en søknad om eventuell oppløsning av Viken fylkeskommune. Det er Vikens folkevalgte som selv må gjøre forberedelsene. Om de tre gamle fylkene skal gjenoppstå som egne fylkeskommuner, må dette organiseres og gjennomføres av Viken selv.

Og Viken styres i dag av nettopp Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet har i Viken fylkesting gjentatte ganger tatt opp hvordan en oppløsning skal organiseres. Hvordan skal verdiene fordeles?

Skal de gamle fylkene få tilbake det de gikk inn med? I så fall blir dette krevende med tanke på at mye nå er investert i skolebygg og veier. Senterpartiet, sitter med hånden på rattet, men har ikke løftet en finger for å avklare dette. De legger derimot planer om å styre Viken i minst 10 år til. Står da SPs kommunikasjon om å fjerne Viken, til troende?

Et annet poeng er at å reversere tilbake til opprinnelsesfylkene slik SP vil, ikke er mulig. Eksempelvis tilhører Røyken og Hurum nå nye Asker kommune. De vil derfor ved en tilbakeføring til gamle fylker tilhøre Akershus fylkeskommune. Liknende endringer er gjort i Svelvik, Gran Rømskog og Lunner. Eller vil Senterpartiet gjøre om på dette også?

Videre er det interessant at ingen medier har utfordret fylkesrådet i Viken på hvordan dette skal gjennomføres. Fylkesrådsleder Tonje Brenna (AP) og fylkesordfører Roger Ryberg (AP) sitter bemerkelsesverdig stille i båten. Det er de to, sammen med Senterpartiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim og SPs fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, som tross alt skal gjøre jobben. Nå etterlyser vi svar på hvordan de har tenkt å gjøre det.

For Fremskrittspartiet er denne saken enkel. Viken må vekk sammen med resten av landets fylkeskommuner. Norge er et lite land og vi klarer oss med to forvaltningsnivåer. Ved å overføre oppgavene til kommunene, kan vi flytte tjenester som videregående skole og kollektivtransport nær folk.

Nedleggelse av landets fylkeskommuner vil bli tidenes nærdemokratireform og vil frigjøre ressurser som kan brukes til å styrke for eksempel politi og helsetjenester. Viken er et fordyrende ledd og bør derfor avvikles.

Lavrans Kierulf
Gruppeleder, Viken FrP

Del:
Annonse