7. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Onsdag denne uken starter skolen opp igjen i Øvre Eiker. Da gjelder det for bilistene å være ekstra forsiktige fremover. (Illustrasjon: Trygg Trafikk)

Skolestart denne uken: Vis hensyn så barn kan sykle og gå

Skolestart står for døren og i Øvre Eiker er det onsdag som gjelder. Da skal mange førsteklassinger på skolen for første gang og de – og alle andre elever vil gjerne komme seg trygt til skolen – og hjem igjen.
Annonse

For mange barn betyr det det første virkelige møtet med trafikken. Trygg Trafikk Viken ber alle ta hensyn når de nye førsteklassingene skal ut i trafikken – vær særlig oppmerksom rundt skoler og skoleveier.

– Nå er det mange barn der ute som skal gå eller sykle til skolen for første gang. De kan være impulsive, lar seg lett distrahere og kan plutselig løpe ut i veien. Derfor er det viktigere enn noen gang å være ekstra oppmerksom, sier Anne Marit Jordheim, regionleder for Trygg Trafikk i Viken.

Annonse

– Barn har godt av å gå eller sykle til skolen, da er de mer opplagte og klare for skoledagen. Og de fleste barn ønsker å sykle eller gå. Så der det er mulig, oppfordrer vi foreldre å følge dem til skolen heller enn å kjøre dem. Snakk med barna om skoleveien og øv på den sammen, sier hun.

– Samtidig vet vi at ikke alle kan sykle eller gå til skolen. Mange er avhengig av skoleskyss. Det må vi respektere. Men Trygg Trafikk oppfordrer alle foreldre til å vurdere nøye om de faktisk er nødt til å kjøre barna til skolen, jo færre biler på skoleveien, jo tryggere blir det for de som går og sykler, sier Jordheim.

Flere i ferd med å etablere Hjertesone i Viken
Hjertesone har som formål å gjøre området rundt skolen tryggere for elevene. Viktige prinsipper er å redusere kjøring og at flere elever går og sykler. Hjertesonen er den definerte geografiske sonen rundt skolen. Barna som blir kjørt, slippes av i droppsoner utenfor sonen. Hjertesone kan også innebære en rekke andre tiltak som gjør at flere sykler eller går, og som gir mindre biltrafikk rundt skolen.

– Viken fylkeskommune har et uttalt mål om å få Hjertesone rundt flere skoler, og mange skoler har etablert, eller er i ferd med å etablere Hjertesone. Det er vi veldig fornøyd med, forteller Jordheim.

Øv med barna dine
Trygg Trafikk hører ofte fra foreldre som lurer på hvordan de forbereder barna best mulig på å gå eller sykle til skolen. 

– Det beste vi kan gjøre som foreldre er å øve på skoleveien sammen med barna, og samtidig lære dem hvordan de oppfører seg i trafikken. Bruk turen til å snakke om hvilke farer som finnes på skoleveien, og hva de kan gjøre for å unngå dem, sier Anne Marit Jordheim.

Hun påpeker at barn som skal sykle til skolen, først bør ha gjennomført sykkelopplæring.

– Hvis ikke barnet ikke er klar for å gå alene til skolen, kan du samarbeide med foreldre i nabolaget om å opprette gå-grupper. På den måten er det alltid en forelder med på skoleveien, samtidig som barna kan lære og erfare hvordan de forholder seg til trafikken, avslutter Jordheim.

Det er også forventet at UP og lokalt politi vil ha omfattende kontroller i forbindelse med skolestart. Her er det både fart og sikring av barn i bil som pleier å stå i fokus.

Del: