28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøkte OSO i Hokksund tirsdag. Her blir hun vist rundt av daglig leder Roy Magnussen.

Klart budskap fra utenriksministeren: EØS-avtalen livsviktig for OSO

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er klar i sin tale. EØS-avtalen er livsviktig for bedrifter som OSO Hotwater i Hokksund med rundt 60 prosent av omsetningen på eksport. I dag tok hun en pause fra Afghanistan-problematikken for å drive litt valgkamp.
Annonse

Det er ikke mange timene av døgnet som ikke har dreid seg om Afghanistan den siste uken, men i dag tok utenriksministeren en pause og reiste på tre korte bedriftsbesøk. Asko og Aass i Drammen og så OSO Hotwater i Hokksund ble besøkt før turen igjen gikk tilbake til Oslo for flere møter.

Livsviktig for OSO
Under besøket i Hokksund fikk utenriksministeren klar beskjed om at EØS-avtalen var livsviktig for eksportbedriften OSO. Vel 60 prosent av alle berederne går nå til utlandet – fortrinnsvis Europa og England, mens også til Canada.

Annonse

Bedriften jobber nå med å planlegge et nybygg på vel 3.000 kvm. for å kunne utvide kapasiteten i forkant av en satsing på Asia og ikke minst Australia. Bedriften økte omsetningen med rundt 100 mill. kroner i fjor til 600 mill. kroner. I år håper de å runde 700 mill. kroner og har ansatt 30 nye medarbeidere siden sommeren i fjor. Det betyr vel 130 ansatte i Hokksund av totalt 200.

Dagens besøk av utenriksministeren var derfor en fin anledning til å fortelle om produksjonen, sin satsing på miljøvennlige løsninger og ikke minst hvor viktig det er å ha like rammebetingelser som resten av Europa.

Norsk industri er unisone i forsvaret av EØS-avtalen og Ine Eriksen Søreide mener det ville være tragisk om avtalen ble satt i spill med en ny regjering.

Og de fikk full støtte av Ine Eriksen Søreide. Hun understreket viktigheten av EØS-avtalen for norske eksportbedrifter som OSO. Hun sa også at stadig strengere krav til produksjon og miljø i Europa, vil være avgjørende for norske bedrifter og at det er like standarder og forskrifter over hele linja.

– Utenriksdepartementet (UD) jobber ikke bare med Afghanistan og andre problemområder. Vi kan også hjelpe norske bedrifter inn i markeder og bruke vår lokale kunnskap og kontaktnett i de enkelte land, sa hun til OSO-ledelsen, representert ved daglig leder Roy Magnussen og tidligere daglig leder og eier, Sigurd Braathen.

Rundt dette bordet er det ingen uenighet om EØS-avtalens viktighet for virksomhetens fremtid. – Det ville vært en katastrofe om den ble satt i spill, sa Sigurd Braathen.

Miljø viktig for OSO
OSO Hotwater har lenge vært opptatt av miljø og tidligere sjef og grunnlegger, Reidar Braathen, har i alle år vært opptatt av miljøet og hva han og de ansatte ved bedriften kunne gjøre for å gjøre det bedre.

Sønnen Sigurd har arvet noe av miljøaspektet til sin far, og jobber nå med å bedre lønnsomheten og strømlinjeforme produksjonen.

– Vi var miljøvennlige for 50 år siden, kunne han fortelle utenriksministeren under dagens besøk.

Men OSO har også ord på seg for å være samfunnsbevisste ved å ta inn arbeidskraft fra blant annet Nav og fått inn folk som ikke har stått først i køen hos andre arbeidsgivere.

OSO er kanskje den mest automatiserte fabrikken i Norge. De har utviklet egne roboter som gjør alt fra sveising og montering til pakking i to linjer. Nå planlegges det et nytt bygg for å lage en ny produksjonslinje.

Store mål
OSO Hotwater har store og klare ambisjoner for virksomheten sin. De skal bli verdensledere på rustfrie varmtvannsberedere. Et sterkt fokus på kvalitet og innovative løsninger, mener de løsningen for å oppnå sine mål.

En fabrikk full av roboter de har utviklet selv, er en av hemmelighetene til bedriften. I tillegg kommer en solid økonomi med nærmere 31 mill. i overskudd i 2019.

Viktig valg
Det er ingen tvil om at det kommende stortingsvalget er spennende – ikke bare for sittende utenriksminister og hennes følge. Også bedriftsledelsen er spent – for om Senterpartiet kommer i regjering, er det en rykt for at EØS-avtalen settes i spill før eller senere.

Sigurd Braathen går så langt som å si at det vil være en katastrofe for bedriften om så skjer.

– Det er ikke realistisk å tro at vi vil få en bedre avtale med EU enn den vi har i dag, sa Ine Eriksen Søreide og la til at EØS-avtalen har en unison tilslutning i industri-Norge.

Hele følget som besøkte OSO i dag. F.v. Adrian Tollefsen (6. kandidat), leder i Øvre Eiker Høyre, Marit Djupvik, Ine Eriksen Søreide, ansattes representant, Trond Bermingrud, Sigurd Braathen og daglig leder Roy Magnussen.
Del:
Annonse