20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud Høyre. (Foto: Stortinget)

LESERINNLEGG: Høyre vil styrke gaveforsterkningsordningen – ikke skrote den

VALG 2021: Det hører sjeldenheten til at kulturpolitikk blir en stor sak i valgkampen, men gaveforsterkningsordningen er i ferd med å bli sentral i årets valgkamp. Og godt er det, for kultursektoren fortjener å vite hva årets valg kan bety for dem.
Annonse

De rødgrønne sier de skal skrote gaveforsterkningsordningen hvis de vinner valget til høsten fordi den kun gagner noen få institusjoner med såkalte rike onkler. I stedet skal pengene som settes av til ordningen fordeles tynt over alle «verdige» mottakere som de rødgrønne selv vil velge hvem er. Dette skal visstnok bidra til mer kunst, mer kvalitet og mer mangfold.

I beste fall viser forslaget om å skrote ordningen hvor stor avstand de rødgrønne har til virkeligheten kulturinstitusjonene befinner seg i. I verste fall illustrerer dette hvordan ideologiske fanesaker er viktigere enn å skape gode premisser og forutsigbarhet for en særdeles viktig og verdifull sektor.

Annonse

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014 med formål om å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Ordningen bidrar til å spre makt og styrke kulturlivets frihet og uavhengighet ved å legge til rette for flere finansieringskilder. Mange av de private fondene og stiftelsene som har vært viktige aktører for kulturlivet i lang tid, har vært forbeholdt en liten del av kultur-Norge.

Med gaveforsterkningsordningen har dette blitt tilgjengelig for mange flere. Tildelingene for 2021 viser at søkermassen aldri har vært større. I dag er det over 350 institusjoner som mottar midler fra ordningen, og mange av disse er førstegangssøkere.

Siden oppstart har altså antall gaver, antall givere og størrelse på bidrag til kultursektoren økt. Det i seg selv viser at ordningen fungerer, men det viktigste er ikke nødvendigvis at flere gir, men at kulturinstitusjonene utforsker hvilke andre finansieringskilder som er tilgjengelig for dem.

Kulturinstitusjonene ser at de får mye igjen for arbeidet med å skaffe private bidrag og får inspirasjon til å satse. Ordningen bidrar til at institusjonene tenker nytt og arbeider mer systematisk med finansiering og partnerskap, og får flere bein å stå på. Kulturinstitusjonene får frihet og mulighet til å utvikle kunsten og kulturen videre på egne premisser.

I omstillingene som kulturlivet står overfor er det helt vesentlig at privatpersoner, næringsliv og stiftelser i sivilsamfunnet ser verdien som kunst og kultur har for samfunnet.

For Høyre er det et viktig prinsipp at offentlige penger både brukes der private penger ikke strekker til, og for å utløse større private bidrag. Gaveforsterkningsordningen er et ekstremt godt eksempel på det. Det fører til millioner ekstra til kunst- og kulturfeltet, gjennom god politikkutforming fra det offentlige – og helt uten at man styrer etter et overfladisk prosentmål.

Gaveforsterkingsordningen må derfor styrkes og utvikles, ikke skrotes.

Kristin Ørmen Johnsen
Stortingsrepresentant for Høyre

Del:
Annonse