23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kronikkforfatter - Lasse Haugen.

LESERINNLEGG: Det er framtidshåp

VALG 2021: Menneskeheten har over tid utfordret naturen. Det er bekymringsverdig at temperaturen stiger. At ekstremværet opptrer oftere. At isen smelter, og at enkelte steder på kloden er i ferd med å bli ubeboelig.
Annonse

Plusser vi da på sideeffekter som økt vannstand, store folkevandringer og enorme ødeleggelser, så ser det dystert ut for de som skal leve her etter oss. Vi har fått mange advarsler, og FNs klimarapport viser igjen tydelig at klimaendringene går raskere, samt at de blir mer intense. Noen av trendene er også irreversible.

Finnes det håp for å snu klimakrise til klimaoptimisme? Hva kan lille Norge gjøre for å være med på å «snu i tide»? Kutte ut oljeleting? Stanse all produksjon omtrent umiddelbart? Eller stikke hodet i sanden og se om det går over?

Annonse

FNs klimarapport sier i klartekst at hvis vi ikke setter i gang umiddelbare, raske og kraftige klimagassutslipp, vil en begrensning av klodens oppvarming til 1,5 eller til og med 2 grader være utenfor rekkevidde. Dagens utslippstakt må med andre ord reduseres. Kraftig.

Derfor mener Arbeiderpartiet at klima og miljø må danne rammen rundt all politikk. Det må ligge en helhetlig plan for den massive omstillingen vi står ovenfor, og den må omfatte alle sektorer. Offentlige anskaffelser og statlig eierskap må skape markeder for klimavennlige produkter.

Vi skal nå meisle ut grunnlaget for nye næringer som baseres på kompetansen til vår mest teknologiske, avanserte og innovative næring, nemlig oljebransjen. For å etablere et bærekraftig fellesskap, må det på plass klimavennlige arbeidsplasser, for i fremtiden, vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige.

Vår industri har kraft, vilje og en unik mulighet til å bruke ren, norsk energi. Norge har muskler til å lede an i utviklingen. Til å skape nye næringer innenfor karbonfangst- og lagring, hydrogen som energibærer, batteriteknologi, havvind og utslippsfri skipsfart.

Konkret sier vi at Norge skal kutte 55 prosent av de norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030. I 2050 skal Norge være karbonnøytralt. Arbeiderpartiet vil innføre konkrete mål for utslippskutt for hver enkeltsektor og næring i Norge.

En dråpe i havet vil mange si. Andre hevder at det er fånyttes med et kobbel av tiltak så lenge land som USA, Kina, India og andre store utslippsnasjoner ikke evner å etterfølge det vi må gjøre. Denne dråpen handler dog om ansvarlighet. For klimaet. For innbyggerne. For fremtiden, og for å skape en fremtid vi kan tro på.

Det finnes håp. Vilje. Kompetanse og teknologi. Vi må gripe muligheten, slik vi gjorde i begynnelsen av oljealderen. Skape arbeidsplasser, omstille og ved det sørge for at vår felles velferd kan bestå.

Alternativet må ikke bli realitet. Nemlig at kloden virkelig får et problem. Klimavettregel 1 betyr å snu i tide. Vi har tid og den må brukes på utvikling og høy grad av internasjonal samhandling. Slikt blir det framtidshåp av.

Lasse Haugen
Leder Øvre Eiker AP
Kandidat til Stortingsvalget

Del:
Annonse