19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

LESERINNLEGG: En hurtig omstilling av Norge krever ny industri

VALG 2021: Etter oljen må Norge ha nye bein å stå på. I Buskerud har vi allerede virksomheter som er et sentralt bidrag til det grønne skiftet og både disse – og nye bedrifter vi enda ikke kjenner - vil være en sentral brikke i omstillingen.
Annonse

Det forutsetter tilgang på arealer i Buskerud og at ny industri får starte raskt uten overflødig byråkrati. Buskerud trenger et enklere regelverk, ikke venstresidens skattegarantier.

Tiden for store nye industrietableringer er tilbakelagt. Etter åtte år med Høyre i regjering har norsk industri fått et realt og etterlengtet løft. Skattene har gått ned, bevilgning til forskning har gått opp, og regelverk har blitt forenklet.

Annonse

Likevel mister Norge store og viktige industriprosjekter til andre land, fordi vi ikke er godt nok koordinert når det kommer til bedrifter som vurderer Norge som land for industriutvikling. Det gjør at vi går glipp av lønnsomme jobber og verdiskaping.

I Buskerud er vi stolte av blant annet Oso Hotwater, en familieeid bedrift med om lag 200 ansatte og en eksportandel på ca. 60 prosent. Denne bedriften konkurrerer i et internasjonalt marked, og er avhengig av stabile rammevilkår og full og uhindret tilgang på det europeiske markedet.

Det samme gjelder mange av industriselskapene på Kongsberg, for eksempel Kongsberg-gruppen. For bedrifter som disse garanterer Høyre stabile vilkår med lave skatter, lite byråkrati og full og uhindret tilknytning til EU-markedet.

Skal vi i Buskerud fortsatt skal være i front når det kommer til industri må vi sørge for at vi tar vare på de bedriftene vi har – og samtidig legge til rette for at enda flere industriarbeidsplasser legges hit.

Derfor går Høyre til valg på et hurtigspor for industrietableringer. Målet er å redusere behandlingstiden i de ulike delene av søknadsprosessen og skape større forutsigbarhet. Det betyr at industrien kan bruke mer tid på å skape verdier og arbeidsplasser, og mindre tid på unødvendig byråkrati. Det sparer staten for penger, og sparer industrien for tap – det er vinn vinn.

Et eksempel på en kommune som virkelig legger til rette for næring er min egen kommune Øvre Eiker. Fiskum Næringspark, blant fylkes nyeste og største, har plass til flere – og store – bedrifter. Da skal staten sørge for Buskerud – og Fiskum næringspark – får de arbeidsplassene, og det fort.

Venstresiden, med AP i spissen, går til valg på økt skatt. Har du hørt om en bedrift i Buskerud om sier at høyere skatter vil skape flere arbeidsplasser? Sannsynligvis har du hørt det stikk motsatte. Derfor går vi til valg på fortsatt lave skatter, og mindre byråkrati.

Om vi skal skape mer og inkludere flere må legge til rette for nye arbeidsplasser og ikke skape hindringer for de som vil skape dem. Med et hurtigspor for industrietableringer blir ventetiden kortere, og arbeidsplassene flere. Det er bra for Buskerud og det er bra for Norge.

Godt valg!

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Stortingskandidat i Buskerud Høyre
Gruppeleder Øvre Eiker Høyre

Mari Djupvik
Leder Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse