10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Anders Lunde.

LESERINNLEGG: Velferdsstaten ofres for mer kinesisk industri

VALG 2021: Vi ser stadige oppslag i valgkampen, om politikere som vil stenge ned, begrense, eller stille enda strengere krav til utslipp fra olje- og gassvirksomheten. Som erstatning drømmer disse partiene om tusenvis av nye arbeidsplasser i en – per i dag – knapt eksisterende grønn industri.
Annonse

Arbeidsplasser skapes ikke gjennom luftige mål. De skapes ved at vi legger til rette for det. Dette valget handler om virkelige arbeidsplasser, ved å stemme på et parti som vil utvikle Norge, i stedet for å fortsette å stenge ned. Et slikt parti er Industri- og Næringspartiet (INP). INP er et parti i sentrum av det politiske landskapet, som vil sikre den norske velferdsstaten gjennom nye arbeidsplasser.

Olje- og gassvirksomheten bidrar direkte og indirekte med ca. 1/6 av verdiskapningen her i landet (Kilde: Menon Economics) og hele 1 av 5 skattekroner. Ikke bare skapes det arbeidsplasser og skatteinntekter fra oljevirksomheten selv, men også fra alle de som leverer varer og tjenester til oljeindustrien.

Annonse

Ringvirkningene fra olje- og gass er enorme. Men det snakkes det veldig lite om. For dagens storting, har en olje- og industripolitikk som vil kjøre den norske økonomien i grøfta. Og med den, velferdsstaten. Både AP og SP vil ha null utslipp fra oljenæringen, og begge vil begrense hvor vi kan lete. SV, Venstre og Rødt vil ha stans i letingen etter olje.

Når vi vet at velferden finansieres av privat sektor og salget av råvarer, så er det opplagt at vi ikke kan stenge ned olje- og gass. Det finnes ikke i dag noe annet som kan ta over for olja.

Ingen politiker, og intet parti, kan love nye arbeidsplasser. Slik MDG i nettavisen e24.no nylig lovet 150.000 grønne jobber innen 2035. Derfor er vi nødt til å satse enda mer på det vi allerede har. Ikke la oss lure av politikere som tror at de er gründere, og skal finne opp hjulet på en ny og bedre måte.

Virkeligheten er at fra 2008 til 2019 så har antallet norske sysselsatte gått ned med over 33.000. Det eneste som vokste var tallet på arbeidsinnvandrere, takket være EØS-avtalen. Ekstreme miljøkrav og EØS har vært svært skadelige for den norske arbeideren. Stortinget og regjeringen har mislykkes fullstendig i å skape arbeidsplasser her i landet. Flere og flere sendes ut i arbeidsledighet.

I stedet for å bruke den sterke økonomien olje- og gass gir oss til å utvikle flere arbeidsplasser, brukes milliarder til å subsidiere blant annet vindkraft. En industri som knapt skaper nye arbeidsplasser, der overskuddet sendes til skatteparadiser i utlandet.

Det sløses milliarder på slikt som APs mislykkede «månelanding». Samtidig øker strømprisene på grunn Acer og kabler til utlandet, som sammen med vindmøller og elektrifisering av oljeplattformer undergraver konkurranseevnen til kraftkrevende industri. Nådestøtet blir de ekstreme CO2-avgiftene AP og Høyre med flere ønsker seg. Ofret er den norske arbeideren, og velferdsstaten.

Norge er strukturelt et u-land. Vi lever av å eksportere råvarer. Til og med fisk sendes til Kina for filetering. Andelen industriell produksjon og videreforedling er så lav i Norge, at vi henger etter mellomindustrialiserte land. Vi produserer svært lite selv. Likevel har et bredt flertall i stortinget valgt at vi skal kutte utslippene av klimagasser på lik linje med tungt industrialiserte land som Tyskland, Storbritannia og USA.

I stedet burde vi hatt en tilknytning til Parisavtalen som Kina har. Kina, som slipper ut nesten dobbelt så mye som USA, og som er verdens aller største forurenser, skal få øke utslippene sine framover. Antakelig til det dobbelte!

Her hjemme synes et bredt flertall av partiene på stortinget at vi skal stenge ned det lille vi har. Konsekvensen er dramatisk. Stadig flere vil miste jobbene sine, sysselsettingen i privat sektor vil fortsette å falle, og inntektene vi er avhengige av for å betale for skoler, sykehjem, sykehus osv. undergraves.

Den virkelighetsfjerne grønne symbolpolitikken – som elektrifisering av sokkelen, vindmøller i stedet for vannkraft, bompenger, skyhøye CO2-avgifter, osv. – er en gavepakke til land som Kina. Og vil gi økte utslipp, siden Kina stiller få krav til industrien sin.

For Norges skyld, og deres egen, stem på noe annet enn de etablerte partiene. Stem på utvikling, ikke avvikling. Stem på Industri- og Næringspartiet (inpartiet.no). Valget i år er det viktigste på lenge!

Anders Lunde
Stortingskandidat og nr. 5 på lista i Buskerud
Industri- og Næringspartiet
Fra Drammen

Del:
Annonse