20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Et eksempel på gaver da Per-Øyvind Mørk fra Sparebanken Øst (t.v.) stilte opp med 200.000 som sponsorgave for å få stilt ut Balke-maleriene, noe Lars-Andreas T. Kristiansen satte stor pris på.

Helt avhengige av private gaver forsterket av staten

Mange kulturaktører og institusjoner er helt avhenge av gaver fra privatpersoner, firmaer og ulike stiftelser for å opprettholde en forsvarlig drift. En av dem er Vestfossen Kunstlaboratorium. Nylig fikk de 106.250 kroner fra statens gaveforsterkningsordning.
Annonse

Den betyr i realiteten at dersom en institusjon får en gave fra private eller andre, kan de søke om gaveforsterkning fra staten på 25 prosent av beløpet. Så får institusjonen én million, vil staten gå inn med 250.000 kroner.

Mange er skeptiske til denne ordningen, men det gjelder ikke Kristin Ørmen Johnsen (H) fra Drammen. Hun sier i et leserinnlegg på Eikernytt.no at hun heller vil styrke ordningen i stedet for å skrote den.

Annonse

Daglig leder ved Vestfossen Kunstlaboratorium, Lars-Andreas T. Kristiansen, er naturlig nok fornøyd med ordningen.

– For oss så har ordningen gitt svært tiltrengt ekstra tilskudd og bidratt til en bærekraftig økonomisk drift. Private gaver er ofte øremerket til prosjekter og spesifikke tiltak, mens gaveforsterkningen, som da følger med fra staten, er frie midler som kan gå til å styrke selve driften. Dette er noe som kan være veldig viktig for kunstinstitusjoner som ofte har små økonomiske marginer, sier han til Eikernytt.no.

Han håper ordningen fortsetter og sier at skulle ordningen falle bort håper vi at politikerne i så fall erstatter dette med driftstilskudd i en eller annen form og sikrer en form for forutsigbarhet.

I 2021 fikk Vestfossen Kunstlaboratorium 300.000 kroner i gave fra Sparebanken Øst til ny utstillingsbelysning og 125.000 korner fra Fritt Ord til bokproduksjon. Gaveforsterkningen på 25 prosent fra dette går til å styrke driften og bidrar til et totalt sett større og bedre kunsttilbud til publikum, sier Kristiansen.

Kristin Ørmen Johnsen vil bevare og heller forsterke gaveforsterkningsmidlene fra staten slik at kulturinstitusjoner skal få bedre rammevilkår.

Ikke bare rike onkler
– De rødgrønne sier de skal skrote gaveforsterkningsordningen hvis de vinner valget til høsten fordi den kun gagner noen få institusjoner med såkalte rike onkler. I stedet skal pengene som settes av til ordningen fordeles tynt over alle «verdige» mottakere som de rødgrønne selv vil velge hvem er. Dette skal visstnok bidra til mer kunst, mer kvalitet og mer mangfold, sier Kristin Ørmen Johnsen.

Dette er et syn hun altså ikke deler.

– I beste fall viser forslaget om å skrote ordningen hvor stor avstand de rødgrønne har til virkeligheten kulturinstitusjonene befinner seg i. I verste fall illustrerer dette hvordan ideologiske fanesaker er viktigere enn å skape gode premisser og forutsigbarhet for en særdeles viktig og verdifull sektor, sier hun.

  • Over 5,3 millioner kroner betyr mye for de mange kulturinstitusjonene i Viken som har fått gaveforsterkning, og jeg er glad for å se at pengene går til et stort mangfold av kunst- og kulturaktører. Vi har et variert kulturliv i Viken, og gaveforsterkningsordningen er med på å bygge opp under det yrende kulturlivet hos oss.

Dette er mottakere i Viken Fylke

Bærum Kulturhus42.571
Bøndenes Hus Venner100.000
Det Norske Blåseensemble125.000
Drammen Scener125.000
Fargespill Østfold162.500
Henie Onstad Kunstsenter929.549
Inspiria Science Center AS300.000
Johan Halvorsen Musikkfest125.000
Kongsberg Jazzfestival150.000
Lier Bygdetun25.000
Museene i Akershus732.444
Nagelhus Schia Productions375.000
Nitja senter for samtidskunst175.000
Stiftelsen Buskerudmuseent27.500
Stiftelsen D/S Hvaler95.250
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Fredrikstad1.000.000
Stiftelsen Kistefoss-museet225.000
Stiftelsen Nordisk Bibelmuseum250.000
Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium106.250
Størenslunden Park112.500
Østfoldmuseene525.000
Ås kommune37.500
Del:
Annonse