21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg og ordfører Knut Kvale tok en møtepause for å se på utstillingen utenfor rådhuset. De reagerte på antallet døde.

87 overdosedødsfall i Viken i fjor – mange kunne vært unngått

Kommunens rusteam markerte overdosedagen med utstilling foran rådhuset i Hokksund i dag. Blant dem som kom for å se plakater med ulike historier på var ordfører Knut Kvale og Drammensordfører Monica Myrvold Berg.
Annonse

Markering av Verdens overdosedag 31. august er for å sette fokus på overdoseutfordringer og vise respekt til dem som har dødd av overdose, samt deres pårørende. Markeringen er også for å formidle kunnskap knyttet til overdoseforebygging og bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen.

324 personer døde av overdose i 2020, som dessverre er det høyeste antallet siden 2001. 324 personer er 324 for mange, mener Helsedirektoratet. 87 av disse var i Viken fylke.

Annonse

Markering av Verdens overdosedag øker den offentlige oppmerksomheten rundt narkotikadødsfallene. Dette høyner bevisstheten rundt overdose og reduserer forhåpentligvis stigma knyttet til narkotikadødsfall.

I Hokksund er det Øvre Eiker Hjelpa som bistår de rusavhengige med blant annet rene sprøyter og annet brukerutstyr, som stor for markeringen. De og også viktige når det gjelder opplæring i bruk og utdeling av motgift til brukere og pårørende slik at de kan bidra med å redde liv ved en overdose.

Streke historier
87 fotavtrykk preget et banner som var lagt ut på bakken. Sko med blomster og små lapper var satt utover parken foran rådhuset. I tillegg var det hengt opp lapper, noen skrevet av Kirkens Bymisjon – andre av rusmisbrukere selv. Ifølge miljøarbeider i rusteamet, Veronika Lie, er det mange sterke og gripende historier å lese om her.

Hun og resten av teamet med base i Haugveien i Hokksund, bistår de tyngste rusavhengige i kommunen med å komme seg gjennom hverdagen. De sørger blant annet for matservering, stell av sår og ikke minst rent brukerutstyr.

– Det er viktig med en slik markering slik at vi ikke glemmer alle som dør av overdoser hvert år. Mye kan gjøres for å redde liv og ett av tiltakene vi driver med er utdeling og opplæring i bruk av motgift, sier hun.

Mange rusmisbrukere har ikke råd eller tar seg råd til å gå til lege for å stelle sine sår. Det betyr ofte infeksjoner og større komplikasjoner. Derfor er også dette en viktig del av arbeidet til kommunens rusteam.

Politikere på besøk
Ordfører Knut Kvale hadde med seg kollega i Drammen, Monica Myrvold Berg, ut for å se på utstillingen i en møtepause. Kommunens folkevalgte og administrasjon har i dag en hel dag hvor næringsliv er satt på dagsorden. Også samarbeid mellom kommunene sto på timeplanen.

Begge ordførerne reagerte også på antallet dødsfall forbundet med overdose.

Sko med blomster og små hilsener og plakater var satt opp utenfor rådhuset i Hokksund i dag i forbindelse med at 31. august er verdens overdosedag.
Del:
Annonse