18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Morten Wold – stortingsrepresentant for FrP. (Foto: Pia Sønstrød)

LESERINNLEGG: Olje og gass sikrer norsk velstand

VALG 2021: Høyres knefall for klimalobbyen er en kniv i ryggen på norsk oljenæring. Det er kun Fremskrittspartiet som ser at velferdsstaten vil settes under press når politisk korrekthet åpenbart er viktigere enn milliardinntekter som kommer alle til gode.
Annonse

Leterefusjonsordningen betyr at selskaper som leter etter nye oljefelt, får redusert sine utgifter dersom de ikke gjør lønnsomme funn. Grunnen er at det er ekstremt ressurskrevende å lete etter olje og risikoen for ikke å finne noe er så høy at det ofte ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å lete.

Derfor har vi refusjonsordningen som reduserer leteselskapenes risiko til akseptable nivåer. Ordningen har ført til en rekke lønnsomme funn på norsk sokkel, inkludert det mest lønnsomme operative feltet vi i dag har, Johan Sverdrup. Dette feltet alene er estimert til å innbringe vanvittige 900 milliarder kroner til staten og felleskapet.

Annonse

Mange synes det er høyst merkverdig at staten sponser oljeleting. Men leterefusjonsordningen er trolig det beste og mest innbringende investeringen den norske stat noensinne har gjort. For når oljen først finnes og etter hvert pumpes opp, går svimlende 78 prosent av profitten tilbake til felleskapet gjennom oljeskatten. Det er prisen oljeselskapene må betale for å få lov til å operere på vår sokkel.

Inntil nå har det vært Høyre og Fremskrittspartiet som har vært garantistene for at norsk petroleumsnæring skal utvikles videre, og ikke avvikles. Behovet for olje- og petroleumsprodukter vil øke i overskuelig fremtid. Dersom Norge kutter i sitt lete- og produksjonsarbeid, vil etterspørselen ikke falle. Det er bare å gi markedsandelene til aktører som Kina, Russland og Saudi-Arabia.

Det er altså klassiske markedsmekanismer, som tilbud og etterspørsel, som Høyre nå tilsynelatende ikke lenger tror på. For å avvikle leterefusjonsordningen er i praksis det samme som startskuddet for avvikling av hele næringen.

I dag er det kun Fremskrittspartiet som kompromissløst kjemper for at Norges største industrielle eventyr fortsatt skal få lov til å levere milliarder av kroner inn til felleskapet hvert år. Vi står igjen i en tilstand av sjokk og vantro over Høyres svik overfor hundretusenvis av arbeidstakere, som enten direkte eller indirekte er helt avhengige av fortsatt satsing på næringen.

Norge står for to prosent av verdens oljeutvinning, tre prosent når det gjelder gass. Likevel vil alle, unntatt FrP, bruke påbud, forbud, pisk og pes som rammer den vanlige innbygger. Angrepet på leterefusjonsordningen er mer enn symbolpolitikk. Det er et angrep på hele den norske velferdsstaten. Dersom Norge fortsatt skal utvikle og legge til rette for aktivitet på sokkelen, som vil sikre inntektene til velferdsstaten, er det kun Fremskrittspartiet du kan stole på.

Morten Wold (FrP)
Stortingsrepresentant

Del:
Annonse