19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skolevalget på Eiker VGS viste at AP var klart størst, men gikk også mest tilbake. (Illustrasjonsfoto: Jarle Nyttingnes)

Arbeiderpartiet størst ved Eiker videregående skole tross nedgang

VALG 2021: I går var det digitalt skolevalg ved Eiker videregående skole. I kveld ble resultatet offentliggjort, og det viser at det var Arbeiderpartiet som fikk størst oppslutning med 26,2 prosent av stemmene. FrP er valgets vinner med størst økning.
Annonse

Nummer to ble SV, som fikk 18,8 prosent. Videre på lista kommer Høyre (18,5 prosent), Fremskrittspartiet (9,2 prosent), Venstre (7,4 prosent), MDG (5,8 prosent), AAN (4,9 prosent), Senterpartiet (3,7 prosent), Rødt (1,5 prosent), PIR (1,5 prosent), LIBS (0,9 prosent), KrF (0,6 prosent), HELSE (0,3 prosent), INP (0,3 prosent) og PS (0,3 prosent). Det var ingen stemmer til PP, KRISTNE, FNB og DEMN.

Det ble totalt avgitt 345 stemmer. Deltakerprosenten var på 80,6. Dette var en nedgang fra valget i 2019. Da var oppslutningen på 88,5 prosent.

Annonse

Se resultatet fra Eiker VGS HER

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men går også mest tilbake
Fremskrittspartiet, Venstre og SV går mest fram i årets skolevalg. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har også gått mest tilbake sammenlignet med skolevalget i 2017.

Fremskrittspartiet, Venstre og SV går frem med henholdsvis 3,7 – 3,2 og 2,7 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, men har gått tilbake med 4,4 prosentpoeng.

Rødt, Høyre og Miljøpartiet De Grønne har også hatt tilbakegang, men i mindre grad. Senterpartiet har en framgang på 1 prosentpoeng, mens KrF nå er nede i 2,0 prosentpoengs oppslutning i skolevalget etter en nedgang fra 3,2 prosent i 2017.

Om tallene
Sammenligninger av resultat tar utgangspunkt i partienes resultat ved skolevalget i 2017, i forbindelse med stortingsvalget som ble avholdt da.

Både valgresultatene og data fra valgundersøkelsene er fritt tilgjengelige på nsd.no/skolevalg. Data fra valgundersøkelsene for 2021 blir klare i oktober/november.

Det er «den gamle fylkesinndelingen» (før 2019) som gjelder som valgdistrikt for valget. På nettsiden til NSD blir resultatene publisert både i gamle og nye fylker: skolevalg.nsd.no/fylke.

Muligheten for å registrere resultater fra skolene ble stengt tirsdag 7. september klokken 16.30. Da hadde 381 av 393 påmeldte skoler registrert sine resultater. Ny oppdatering med endelig resultat fra de siste skolene blir publisert fredag 10. september.

Valgresultatet for hele landet. For Eiker VGS – se lenke lenger oppe i saken.

32 år med demokratiopplæring og datainnsamling
• Rekordmange skoler har valgt å gjennomføre valget elektronisk i år. Av 393 påmeldte skoler, har 237 (ca. 60 prosent) valgt å gjennomføre det som elektronisk valg. Ved forrige skolevalg, i 2019, valgte om lag 25 prosent denne løsningen.

• 393 skoler var påmeldt til skolevalget 2021. Av disse hadde 237 valgt å gjennomføre elektronisk valg (Dvs. 60 prosent av skolene, mot ca. 25 prosent i 2019).

• Ordningen med å arrangere skolevalg har eksistert siden 1989. Siden den gang har det blitt gjennomført skolevalg annethvert år i forbindelse med de ordinære valgene.

• Årets valg er det 17. valget i rekken. I 1994 ble det i tillegg gjennomført skolevalg i forbindelse med EU-avstemmingen.

• Skolevalgene er en del av demokratiopplæringen i norsk skole. Nærmere 2 millioner stemmer har blitt avgitt i skolevalget siden starten.

• Skolevalgene arrangeres av NSD – Norsk senter for forskningsdata på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

• NSD gjennomfører også spørreundersøkelser om norske ungdommer holdninger og kunnskaper om politikk og samfunn i forbindelse med valgene. 

• Tilsvarende spørreundersøkelser blir gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen, slik at man har sammenlignbare data.

Del:
Annonse