21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Folk i Øvre Eiker har i mange år ligget på toppen av fraværsstatistikken, emn har nå fått selskap av Nesbyen. Årsaken til det høye fraværet er ikke kjent. (Illustrasjon)

Øvre Eiker fortsatt på sykefraværstoppen i Vest-Viken

Øvre Eiker troner fortsatt på toppen av sykefraværsstatistikken i Vest-Viken, men har i 2. kvartal fått følge av Nesbyen som deler 1. plassen etter en formidabel økning i fraværet der. Det er store utslag på statistikken denne våren – både i positiv og negativ retning.
Annonse

I 2. kvartal 2021 var det legemeldte sykefraværet på 4,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. I Viken fylke var sykefraværet på 5,3 prosent (+2,8 %), mens det i landet som helhet var på 5,3 prosent (+4,7 %).

I Viken representerte det legemeldte fraværet i andre kvartal hele 1.566.137 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (36 %) og psykiske lidelser (22,3 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Annonse

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 28,6 prosent en gradert sykmelding. Det er en liten økning sammenlignet med 2. kvartal 2020. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Geografiske forskjeller
Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Øvre Eiker og Nesbyen med 6,2 prosent og Modum med 5,9 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Hemsedal med 3,8 prosent og Bærum med 3,9 prosent.

Kongsberg hadde en økning på 15,3 prosent i 2. kvartal sammenlignet med samme tid i fjor. Men Nesbyen hadde hele 57,6 prosents økning. Noe og Uvdal hadde også en solid økning med 32,4 prosent.

Flå utmerker seg den andre veien med en reduksjon på 32,9 prosent og Hemsedal med 22,9 prosents nedgang.

Sykefraværet redusert blant de eldste
Sykefraværet øker innenfor de fleste aldersgrupper sammenlignet med 2. kvartal 2020. Økningen er størst i aldersgruppene 20-29 år (6,38 %) og 30-39 år (5,37 %), mens det er en nedgang i aldersgruppen 60-69 år på 11,77 %.

Sykefraværet for kvinner var på 6,5 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,4 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en reduksjon i sykefraværet for menn (-3,79%), mens kvinner hadde en økning (+6,62 %). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 7,9 prosent. Deretter fulgte undervisning med et sykefravær på 5,7 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var det næringene undervisning (+21,3 %) og elektrisitet-, vann og renovasjon (+12,1 %), som hadde den største økningen i sykefraværet, mens det var overnattings- og serveringsvirksomhet (-26,9 %) som hadde den største reduksjonen i sykefraværet.

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
2. kvartal201920202021Endrings-prosent
3005 Drammen5,35,65,4-2,9
3006 Kongsberg4,14,14,715,3
3007 Ringerike5,45,85,8-0,1
3024 Bærum3,53,83,92,8
3025 Asker4,24,34,65,0
3038 Hole4,54,74,93,7
3039 Flå5,56,24,2-32,9
3040 Nesbyen4,23,96,257,6
3041 Gol4,33,94,29,5
3042 Hemsedal4,24,93,8-22,9
3043 Ål4,24,44,99,7
3044 Hol4,65,05,613,2
3045 Sigdal4,44,85,39,3
3046 Krødsherad5,85,65,2-6,9
3047 Modum5,55,95,91,1
3048 Øvre Eiker5,16,16,21,4
3049 Lier4,65,05,12,6
3050 Flesberg5,75,05,35,7
3051 Rollag5,35,35,88,4
3052 Nore og Uvdal3,83,95,232,4
3053 Jevnaker5,25,95,8-2,3
NAV Vest-Viken4,44,74,82,4
Viken4,95,15,32,8
Landet4,85,15,34,7
Del:
Annonse